Udgivelser

Skoleafdelingen / Gladsaxe Kommune

I forbindelse med udviklingen af fremtidens skole i Gladsaxe Kommune udgiver vi løbende temahæfter, hvor vi uddyber processen.

Her på siden finder du samlingen af publikationer.


Teknologiforståelse i Gladsaxe - Temahæfte 4 (marts 2019)

I dette hæfte kan du læse interviews med blandt andre Tobias Heiberg fra Københavns Professionshøjskole, og du kan ligeledes få indblik i, hvordan skolerne i Gladsaxe arbejder med teknologiforståelse.


Fremtidens Skole ligger i Gladsaxe - Temahæfte 3 (oktober 2018)

Her kan du læse om Søborg Skoles ny læringscenter, som eleverne har været med til at udtænke og indrette. Du kan også læse et interview med Børne- og Kulturdirektør Thomas Berlin Hovmand, og lærere og pædagoger fra henholdsvis Stengård Skole og Enghavegård Skole fortæller om, hvordan de arbejder med teknologiforståelse med deres elever. 
Rigtig god læselyst!


Digital Dannelse og læring med teknologi - om læring i fremtidens skole (april 2018)

Her kan du læse om arbejdet med teknologiforståelse og digital dannelse i Gladsaxe Kommunes folkeskoler. I hæftet præsenterer vi også en række eksempler på konkrete læringsforløb fra skolerne. 


Sådan lærer dit barn - om læring i fremtidens skole (april 2018)

I dette hæfte til forældre med børn i Gladsaxe Kommunes folkeskoler er omdrejningspunktet at lære at lære. Du kan læse om feedback, bevægelse, åben skole og om at forstå sin egen læreproces.


Lige muligheder, Synlig læring i Gladsaxe Kommune (august 2017)

Læs om Skoleportalen, feedback, hvad det vil sige "at lære at lære" og meget mere i hæftet Lige muligheder, Synlig læring i Gladsaxe Kommune. 


Fremtidens Skole - Temahæfte 2 (august 2017)

I dette temahæfte kan du blandt andet læse om Gladsaxe Kommunes partnerskabsaftale med Professionshøjskolen UCC, Mørkhøj Skoles nye digitale læringscenter og de nyeste praksisforsøg på Bagsværd Skole.

God læselyst. 

IN ENGLISH


Fremtidens Skole - Temahæfte 1 (december 2016)

Udviklingsindsatsen Fremtidens Skole er et ambitiøst ønske om at skabe den bedst tænkelige skole, der kan sikre den enkeltes trivsel, livsduelighed, demokratisk dannelse og udvikling af de kompetencer, der vil blive efterspurgt på fremtidens arbejdsmarked. 

Der er med andre ord fokus på, hvad afgangseleverne skal kunne mestre, når de forlader skolen. Derfor har vi i Fase 1 af Fremtidens Skole nedsat en række arbejdsgrupper, der skal give vores politikere indspark til indholdet.

Fase 1 varede fra august til december 2016, og formålet her var at skabe et udgangspunkt for den videre debat og udvikling af fremtidens skole.

Læs om Fase 1 i temahæftet herunder.

IN ENGLISH


Fremtidens Skole - indledende praksisforsøg (december 2016)

Her kan du læse alt om det første og indledende i rækken af praksisforsøg. Praksisforsøget forløb hen over efteråret 2016 på Bagsværd Skole, som i et samarbejde med skoleforvaltningen og teknologivirksomheden Hippomini gennemførte et fire-ugers forløb på fjerde årgang.

Lærere og pædagoger på årgangen havde omlagt undervisningen og arbejdede med digital understøttet problemløsning og kommunikation gennem elevformulerede projekter om medborgerskab. Læs mere om Praksisforsøg her

IN ENGLISH


Synlig læring, Dit barns skoledag (juni 2016)

Hæftet herunder udgav vi med det formål at give forældre til børn i Gladsaxe Kommunes folkeskoler information om de tiltag, der fandt sted i forbindelse med implementering af synlig læring.