Økonomisk støtte til frivilligt arbejde og foreninger

Som aktiv forening i Gladsaxe er der en række forskellige lokale støttemuligheder

Frivillige sociale foreninger

Som frivillig social forening kan I én gang om året søge økonomisk støtte til projekter.
Støtten søges gennem § 18, der administreres af Social- og Sundhedsforvaltningen i Gladsaxe Kommune.

Læs mere om hvad § 18 puljen er og hvordan I søger den under Hvad er §18?

Fundraising

Har foreningen et projekt som I mangler penge til?

Her kan der læses mere om fundraising.

Seniorer

Klubber og foreninger for seniorer kan søge klubtilskud i Sevicelovens § 79.

Læs mere på gladsaxe.dk/Seniorer/Aktiviteter og samvær for seniorer/Klubtilskud

Kultur-, fritids- og idrætsområdet

Initiativpuljen er for lokale foreninger og intiativtagere, der gerne vil sætte nye aktiviteter i gang inden for kultur-, fritids- og idrætsområdet.

Læs mere på gladsaxe.dk/Kultur, Natur og Fritid/Tilskud og puljer/Initiativpuljen.

Tilskud til foreninger med børn og unge

Foreninger, der tilbyder aktiviteter for børn og unge under 25 år, kan søge om tilskud til for eksempel:

  • Deltagertilskud til medlemmer under 25 år
  • Leder/instruktøruddannelse
  • Lejre/stævner
  • Transport af handicappede 
  • Driftstilskud til egne eller lejede lokaler.

Det er en forudsætning, at foreningens vedtægter er godkendt af Folkeoplysningsudvalget. Vedtægterne skal opfylde Folkeoplysningslovens krav. 

Læs mere på gladsaxe.dk/kommunen/borger/kultur- natur og fritid/tilskud og puljer/tilskud til foreninger med medlemmer under 25 år

Statslige puljer og nationale fonde

I kan som forening også søge om økonomisk støtte hos for eksempel statlige og nationale fonde.

Under Andre støttemuligheder har vi samlet en oversigt over et udvalg af statslige puljer, og lokale og nationale fonde og legater.

 

Hvad er § 18?

§ 18 - puljemidlerne gives til den del af det frivillige sociale arbejde, hvor den frivillige indsats er den afgørende.

Hvad er §18?

Initiativpuljen

Initiativpuljen støtter nye initiativer inden for kultur-, fritids- og idrætsområdet i Gladsaxe Kommune.

Initiativpuljen

§79 - Klubtilskud

Klubtilskud kan søges af pensionistklubber og –foreninger med mindst 15 medlemmer. 

§79 - Klubtilskud

Andre støttemuligheder

Du kan søge støtte hos lokale og nationale fonde og legater.
Få et overblik over dem her.

Andre støttemuligheder