Gladsaxes erhvervsservice

Som kommune møder vi virksomhederne i mange sammenhænge. Vi bidrager til virksomhedernes velfærd og hvordan, de kan arbejde med bæredygtighed. Det gør vi blandt andet ved at etablere gode relationer, facilitere netværk, temamøder og på Gladsaxes årlige erhvervskonference.

Læs mere

Kontakt

Generel information

Line Vind, chefkonsulent i Strategi, Kommunikation og HR
linevi@gladsaxe.dk

Børn og unge former fremtiden & Lige muligheder for at lykkes

Ulla Kjeldsen Kragh, afdelingsleder i Sekretariat og politisk betjening, Børne- og Kulturforvaltningen
ulkjkr@gladsaxe.dk

Attraktiv erhvervsby med jobvækst & Sundhed og trivsel hele livet

Sven Bayer, leder af Analyse og udvikling, Social- og Sundhedsforvaltningen
svebay@gladsaxe.dk

Grøn og levende by & Klimavenlig by

Vibeke Rømer, cand.tech.soc., Sekretariatet, By- og Miljøforvaltningen
tmfvre@gladsaxe.dk