Gladsaxe handler lokalt og tænker globalt

Som en af de første kommuner i Danmark har Gladsaxe taget hul på at indarbejde FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling i hele vores måde at arbejde på. Det gør vi, fordi vi ønsker at gøre en forskel lokalt, der bidrager til en bæredygtig udvikling globalt.

Tankegangen bag de 17 verdensmål, som blev vedtaget af samtlige deltagere på FN’s klimatopmøde i New York i 2016, spiller naturligt sammen med kommunens overordnede vision om at skabe bæredygtig vækst og velfærd. Verdensmålene er indarbejdet Gladsaxestrategien.

 

Gladsaxestrategien har seks mål. Ikke alle 17 verdensmål er med i Gladsaxestrategien. Vi fokuserer på de mål, hvor vi vil noget ekstra og hvor verdensmålene hjælper os til at løfte barren i vores faglige indsatser.

Verdensmål 3: Sundhed og trivsel

Vi styrker indsatsen for det nære sundhedsvæsen og for at gøre det nemt at udfolde et aktivt og legende fritidsliv. Læs mere om Verdensmål 3: Sundhed og trivsel

Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse

Vi øger indsatsen overfor dem, der længe har været uden job, og vi undersøger mulighederne for at etablere utraditionelle jobs for de – heldigvis få – som har svært ved at få en tilknytning til arbejdsmarkedet. Læs mere om Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse

Verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst

Vi investerer i tidlig indsats overfor sårbare børn og deres familier. Vi fremtidssikrer vores dagtilbud, udvikler fremtidens læringsmiljøer på vores skoler og uddannelsen af vores sosu-elever. Læs mere om Verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst

Verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

Vi fortsætter indsatsen for at skabe social balance i vores boligområder, herunder at forebygge bandekriminalitet. Læs mere om Verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

 

Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Verdensmål 12 fokuserer på at udnytte materialer og produkters værdi, genbruge, reducere madspild, bæredygtige offentlige indkøb og at understøtte virksomhederne i bæredygtighed. Læs mere om Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Verdensmål 13: Klimaindsats

Vi fortsætter indsatsen for at klimasikre vores by og reducere CO2-udledningen. Samtidig arbejder vi målrettet med grøn udvikling, herunder udformning af en træpolitik. Læs mere om Verdensmål 13: Klimaindsats

Verdensmål 17: Partnerskaber for handling

Forandringer skabes nedefra, og det er vigtigt, at alle tager et medansvar for at præge udviklingen. For at understøtte denne udvikling vil vi arbejde tæt sammen med Gladsaxes borgere, erhvervslivet og andre parter for at finde nye, innovative løsninger på de udfordringer, som vi står overfor lokalt her i Gladsaxe, og derigennem være med til at løfte bæredygtighedsdagsordenen på verdensplan. Læs mere om Verdensmål 17: Partnerskaber for handling