Høring af Gladsaxestrategien 2018-2022

Gladsaxe Byråd har en ny strategi på vej, for det Gladsaxe vi ønsker os og vil udvikle sammen. Vi kalder den for Gladsaxestrategien.

Tak for jeres høringssvar. Høringen af Gladsaxestrategien 2018-2022 sluttede 26. august. Strategien inkl høringssvar og forslag til ændringer er i politisk behandling her i efteråret 2018. Gladsaxe Byråd har tradition for at vedtage en fælles strategi for Gladsaxe hver byrådsperiode. Som en af de første kommuner i Danmark har Gladsaxe taget hul på at indarbejde FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling i hele vores måde at arbejde på. Det skal understøtte visionen om bæredygtig vækst og velfærd.

Alle, der har indgivet et høringssvar, har modtaget en bekræftelse på, at Gladsaxe Kommune har modtaget det. Efter den politiske behandling vil I også modtage information og svar.

Hent høringsdokumentet her.