Høring af Gladsaxestrategien 2018-2022

Gladsaxe Byråd har en ny strategi på vej, for det Gladsaxe vi ønsker os og vil udvikle sammen. Vi kalder den for Gladsaxestrategien.

Gladsaxestrategien 2018-2022 er i høring. Gladsaxe Byråd har tradition for at vedtage en fælles strategi for Gladsaxe hver byrådsperiode. Som en af de første kommuner i Danmark har Gladsaxe taget hul på at indarbejde FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling i hele vores måde at arbejde på. Det skal understøtte visionen om bæredygtig vækst og velfærd.

I høringsperioden fra 24. maj til 26. august 2018 kan du få indflydelse ved at sende indsigelser og ændringsforslag til glstrategi_svar@gladsaxe.dk eller til

Gladsaxe Byråd 
Strategi, Kommunikation og HR
Rådhus Allé 7
2860 Søborg.

Hent høringsdokumentet her.