Ordensreglement for Bagsværd og Gladsaxe Stadion

Idrætsanlæggene i Gladsaxe er offentlige anlæg, der er sat under brugernes beskyttelse. Ordensreglementet og den til enhver tid gældende husorden skal overholdes.

Ordensreglement

Det er forbudt at

 • benytte anlæggene uden tilladelse og uden opsyn af en ansvarlig leder.
 • medbringe flasker, fyrværkeri og andet der kan anvendes som kasteskyts.
 • medbringe dyr på anlæggene.
 • medbringe mad- og drikkevarer på anlæggene.
 • kravle over banehegnet og betræde spillepladserne.
 • færdes synligt beruset på områderne eller at genere andre på anden måde, der kan forstyrre den offentlige orden.
 • ryge i røgfrie områder.
 • drive handel, opsætte plakater, uddele brochurer, løbesedler eller lignende uden forudgående tilladelse. 

Alle anvisninger fra personalet skal straks følges, og overtrædelse af reglement eller husorden kan medføre bortvisning.

Overtrædelse af ordensreglement og øvrige ordensbestemmelser bekendtgjort ved opslag kan straffes efter politivedtægten § 63, stk. 2.

Husorden

Der gøres opmærksom på at

 • foreningerne hæfter for skader, deres medlemmer forvolder.
 • træning kan aflyses, når stadioninspektøren el. stadionpersonalet finder det nødvendigt, af hensyn til banernes tilstand.
 • alle undtagen trænere/spillere skal opholde sig uden for rækværket når der spilles fodbold.
 • der kan normalt forventes adgang til omklædningsrummene ½ time før træning påbegyndes, og de skal være forladt senest ½ time efter endt træning.
 • alle anvisninger fra personalet skal straks følges, og overtrædelse af reglement eller husorden kan medføre bortvisning.
 • opbevaring af værdigenstande m.m. er på eget ansvar.
 • cykler henvises til cykelstativerne.
 • parkering skal ske på de afmærkede pladser.
 • fodboldstøvler m.v. skal vaskes i bruserummene.
 • der ikke må lavet unødig støj og uorden.
 • der ikke må cykles og køres på knallert på baner og gruset.
 • mobiltelefoner ikke må benyttes i bade og omklædningsrum.