Vigtigt:

 • Benyt kun anlæggene, hvis du ikke viser tegn på sygdom.
 • Hav god håndhygiejne - vask eller sprit hænder når du møder op, og inden du går hjem.
 • Følg angivelser af max. antal personer i lokaler, områder og svømmehalsbassiner.
 • Undgå at samles i grupper á flere end 10 personer.    
 • Fra torsdag den 29. oktober 2020 skal alle over 12 år bære mundbind på alle indendørs idrætsfaciliteter, undtaget under fysisk aktivitet, omklædning og bad. Gældende for badende gæster i svømmehaller er, at mundbind ikke skal bæres, fra man påbegynder omklædning, til omklædningsrummet igen forlades efter endt badetur.
 • Hold to meters afstand til andre ved fysisk aktivitet.
 • Max. antal personer inde i Bagsværd Svømmehal er fra den 7. oktober reduceret til max. 100 fra 180 gældende på lørdage og søndage.
 • Brug så vidt muligt dit eget udstyr til træning og rengør det ofte.
 • I Gyngemosehallen Fitness skal brugerne spritte udstyr og maskiner af før og efter brug.
 • Følg personalets anvisninger.
 • Det er den enkelte forenings ansvar at overholde retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen og de respektive specialforbund og-organisationer. 

FAQ

 • Der er håndsprit synligt tilgængeligt på alle anlæg.
 • Undgå så vidt muligt at tage i svømmehallen mellem 08.00 og 13.00 på hverdage. Der har vi mange børn til skolesvømning.
 • Vi følger Miljøstyrelsens anbefalinger og har derfor øget klormængden i svømmehallerne.
 • Saunaer og infrarøde kabiner i svømmehallerne er lukket.
 • Bookingsystemet er åbent for booking. Gå til bookingsystemet.
 • Hvis du booker et lokale til et arrangement, skal du være opmærksom på en max. angivelse af antal personer, der må være i lokalet.
 • Hvis du har en Salto adgangsbrik, skal den opdateres. Hold den op til en udendørs læser med tastatur i nogle sekunder.
 • Halbooking er åbent for køb af svømmehalsabonnementer og booking af hold. Gå til Halbooking.  
 • Friluftsbadet er åbent for vinterbadning. Saunaen er ikke tilgængelig. Der er omklædning og bad i kælderen under Hal 1 (ud mod Vandtårnsvej). Læs mere om Friluftsbadet.
 • Hvis du er aktiv i en forening og har specifikke spørgsmål til afvikling af undervisning, hold mm., kontakt da din forening.   
   

Hvis du har andre spørgsmål, kan du kontakte idrætsanlæggenes administration på [email protected] eller 3957 6203. 

Læs mere på myndighedernes fællesside coronasmitte.dk