Brugerdemokrati

På Idrætanlæggene i Gladsaxe inddrages brugere og borgere i udvilking og beslutninger på flere niveauer.

Brugermøder - Brugerråd - Brugerbestyrelse

Brugerdemokratiets opbygning

Nedenfor kan du se en forsimplet struktur over opbygningen af brugerdemokratiet på Idrætsanlæggene i Gladsaxe.

 

Mødereferater

I underpunkterne kan du finde du finde info og mødereferater for brugerbestyrelsen, brugermøder og brugerrådet således at alle kan holde sig orienteret om udviklingen på Idrætsanlæggene.

Alle undersider bliver holdt opdateret.

Nyhedsbrev

Er du interesseret i, automatisk at blive opdateret når der er dagsordner og referater, kan du få tilsendt vores nyhedsbrev. Send en mail til idraet@gladsaxe.dk

Brugerdemokrati