Anlægsidéer

På fællesmødet den 19. marts 2019 inviterede Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget idrætsforeninger og andre initiativtagere til at fremlægge deres ideer, ønsker og behov til idræts- og bevægelsesfaciliteter. Politikere, Børne- og Kulturforvaltningen, Idrætsanlæggenes ledelse og -brugerbestyrelse, repræsentanter for idrætsforeninger og andre initiativtagere, samt Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe (FIG) deltog i mødet. Læs invitationen og se aftenens introduktionoplæg.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget var vært for dialogforum 8. maj 2019. Planlægningsgruppens korte vurderingsskrivelse blev på mødet suppleret med analyseoversigt for hver anlægsidé. Status efter dialogforum den 8. maj 2019 er som vist nedenstående med hvert anlægsønkse præsenteret til venstre og radardiagram mens planlægningsgruppens analyse ud fra de vedtagne kriterier ses til højre.

Hvis de enkelte forslagsstillere har spørgsmål til deres anlægsønske, kan aktivitetskoordinator Thor Storgaard kontaktes på Gladsaxe Idrætsanlæg 39 57 62 16.

Resultatet af dialogforums prioriterede oversigter, som denne gang er opdelt i mindre, mellem og større anlægsidéer, kan ses efter anlægsidéerne sammen med uddybende notat.

Anlægsidéer (klik på links herunder) Analyser (klik på links herunder)

Bagsværd Roklub

Udbygning af klubhusfaciliteter

Gladsaxe-Hero Boldklub

Kunstgræs på opvisningsbanen Gladsaxe Stadion

Gladsaxe-Hero Boldklub – er igangsat

Bolden som samlingssted

Gladsaxe-Hero Boldklub

Kunstbelægning på tennisbaner til fodbold vinter

Gladsaxe-Hero Boldklub

Lukning af Isbanevej til brug for streetfodbold

VB 1968

Ny omklædningsbygning

Go Monkey

Klatrevæg

Idrætsanlæggene

Badesø og wellness i Friluftsbadet

Gladsaxe Tennis Klub , AB Tennis og Bagsværd Tennis Klub

Tennishal

Gladsaxe Tennis Klub

Renovering af vinterbane

AB Cricket - er under realisering.

Slagsportscenter

AB Hovedforening

Renovering af omklædning østfløjen af AB hallen

AB Hovedforening

Omklædningsfaciliteter for U17 og U19

AB Hovedforening

LED belysning på parkeringspladsen

AB Hovedforening

LED belysning på tennisbaner

AB Hovedforening

Renovering af tribune langs opvisningsbanen

Lyngby-Gladsaxe Volley - opdatering

Klubhus ved Buddinge Skole

Bagsværd Atletik Club

Atletikhal

Bagsværd Vægtløftnings Klub

Udvidelse af vægtløftningssal

Gladsaxe Svømmeklub - følgebrev

Udvidelse af Gladsaxe Svømmehal

GIF Gymnastik

Gladsaxe Gymnastik- og bevægelsescenter

GIF Gymnastik

Udnyttelse af udendørsarealer ved Gyngemosehallen

Bagsværd Boldklub

Udvidelse af kunstgræsarealet på Bagsværd Stadion

361 Kano- og Kajakklub

Forskønnelse af område ved bådhuse

Bagsværd Tennis Klub

Paddletennisbane

Nybro-Furå Kano- og Kajakklub - følgebrev

Udvidelse af klubhus med styrketræning

FC Bella og Torveparkens Sportsklub

Kunstgræs på Mørkhøj Skoles boldbane

 

Facilitetsudvikling