Udviklingsplan og proces

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har fastlagt proces for, hvordan udviklingsplanens intentioner og anbefalinger til anlæg og renoveringer kan udmøntes med respekt for det idrætsliv, som skal være aktivt i både 5, 10 og 15 år ud i fremtiden. Der er godkendt denne proces:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fællesmødet:

En gang om året kan alle idrætsforeninger og andre med interesse for området, præsentere sine anlægsønsker for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget. Der er udarbejdet en omfattende guide for, hvilke områder, der kan hjælpe godt på vej i forbindelse med udarbejdelse af et anlægsønske. Der er også udarbejdet en pixiudgave af guiden.

Planlægningsgruppen:

Til at give en analyse af de indkomne anlægsønsker er der nedsat en planlægningsgruppe bestående af formanden for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, formanden for brugerbestyrelsen på idrætsanlæggene, formanden for FIG (Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe) samt idrætschefen for idrætsanlæggene. De giver på baggrund af politisk godkendte kriterier en analyse af de indkome anlægsønsker.

Dialogforum:

Planlægningsgruppen fremlægger analysen af hvert enkelt indkommet anlægsønske for dialogforum. I dialogforum deltager idrætsrepræsentanterne i Folkeoplysningsudvalget, bestyrelsen i Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe (FIG), Kultur,- Fritids- og Idrætsudvalget, brugerbestyrelsen for idrætsanlæggene, idrætsanlæggenes ledelse samt Børne- og Kulturforvaltningen. Dialogforum afgiver prioriteret liste over ønskede anlægsopgaver til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.

Herefter er det op til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget og Byrådet at finde de økonomiske muligheder for realisering.

 

 

Facilitetsudvikling