Oversigter

Efter dialogforum blev anlægsønskerne prioriteret i små, mellem og store projekter.

I 2018 resulterede arbejdet i nedenstående visualiserede oversigt:

Der blev i budgetforliget 2019-2022 afsat 85 mio. kr. over fire år til opførelse af en ny skøjtehal. Der er efterfølgende fra Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget bevilget op til 450.000 kr. til byggerådgivning i forbindelse med AB Crickets slagssportscenter.

Facilitetsudvikling