Prioriteret oversigt 2019

Dialogforum blev afholdt 08.05.2019
Deltagerne fra Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, repræsentanter fra Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe (FIG), idrætsrepræsentanter i Folkeoplysningsudvalget samt brugerbestyrelsen for Idrætsanlæggene drøftede de indkomne anlægsønsker. Deltagerne var delt i tre grupper, og hver gruppe placerede anlægsønskerne i tre tragte til henholdsvis store-, mellem- og små projekter. Herunder ses resultatet af prioritering fra den fælles opsamling.


Følgende anlægsønsker indgik ikke i dialogforum

  • Udvidelse af Bagsværd Roklub vil blive analyseret, når der er afklaring på fredningsbestemmelserne på området.
  • Med hensyn til ABs anlægsønske om udskiftning til LED belysning på tennisbanerne, er der igangsat proces for at komme ønsket i møde.
  • Med hensyn til ABs ønske om assistance til rådgivning omkring etablering af slagsportscenter, er der igangsat proces for at komme ønsket i møde.
  • ABs ønske om LED belysning på parkeringspladsen vil blive analyseret, når der er afklaring på, hvorvidt elektriciteten kommer fra anlægget eller vejnettet. 

 

Facilitetsudvikling