Udviklingsplan for idræts- og bevægelsesfaciliteter

Med udgangspunkt i facilitetsanalysen har Kultur-, Fritds- og Idrætsudvalget godkendt udviklingsplan for udvikling af idræts- og bevægelsesfaciliteter i Gladsaxe. Udviklingsplanen er resultat af en proces, hvor områdets interessenter, har været involveret.

Udviklingsplanen har fem fælles principper:

  • Vi udvikler vores idræts- og bevægelsesfaciliteter, så de understøtter Gladsaxe Strategien
  • Vi bruger det, vi allerede har - og bruger det optimalt
  • Vi sikrer, at det aktive liv bliver understøttet af gode faciliteter
  • Vi bidrager til et levende og aktivt byliv og rekreative udfoldelsemuligheder
  • Vi vægter kvalitet og bæredygtighed

Facilitetsanalysen
Idrættens Analyseinstitut udarbejdede i 2015 en analyse af, hvordan kommunens idræts- og bevægelsesfaciliteter kan tilgodese såvel unge som ældres ønsker til en aktiv livsstil. Analysen giver bud på, hvordan anlægsmæssige dispositioner kan understøtte udvikling og nytænkning i fritidslivet. Analysen indeholder en vurdering af den eksisterende facilitetsdækning, vedligeholdelsesstand og kapacitetsudnyttelse med inddragelse af idrætsfaciliteterne på kommunens skoler og giver bud på visioner for den fremtidige udvikling af kommunens idræts- og bevægelsesfaciliteter. Analysen giver også bud på mulighederne for at inddrage kommunens naturområder og byrum, som steder, der kan inspirere til bevægelse og aktiv leg.

Analysen er tilgængelig for alle. En elektronisk udgave af hovedrapporten, afslutningsnotat samt notat om de udendørs faciliteter kan hentes. Hovedpointer fra det omfattende materiale er samlet i en pixiudgave.

Facilitetsudvikling