Politisk behandling

Oktober 2019 – Kultur-, Fritids og Idrætsudvalget

Godkendelse af programoplæg til ny skøjtehal
Godkendelse af programoplæg til ny skøjtehal 

Bilag 1 Programoplæg 10.10.2019

Bilag 2 Skøjtehal – Arealfelt

Bilag 3 Referater fra møder i styre-, projekt-, reference-, og programarbejdsgruppen 24.06-19.09-2019

Bilag 4 Referat fra Styregruppe-, projektgruppe- og referencegruppemøde 13.03-26.03

Bilag 5 Mails af 15. og 16. september 2019 fra Gladsaxe Ishockey og Gladsaxe Skøjteløber Forening

Bilag 6 Skrivelse fra Danmarks Ishockey Union til Gladsaxe Ishockey bestyrelse 21062019

Bilag 7 Procestidsplan Ny Skøjtehal

Bilag 8 Organisationsdiagram

 

Juni 2019 – Byrådet

Placering er endelig besluttet til placering vest for Isbanevej, se tegning under Placering.

Læs referatet fra byrådsmødet

Juni 2019 – Kultur-, Fritids og Idrætsudvalget

Den nuværende projektorganisering blev besluttet.

Læs referatet fra Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets møde

Februar 2019 – Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

Det besluttes at arbejde med videre med opførelsen af ny skøjtehal.

Læs referatet fra Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets møde

September 2018 - Af budgetaftale 2019-2022

Gladsaxe Byråd har med budgetaftale 2019-2022 besluttet at afsætte midler til at forny skøjtefaciliteterne i Gladsaxe. Der er i alt afsat 85 mio. kr. til renovering af den gamle skøjtehal eller til en ny skøjtehal, som erstatning for den gamle skøjtehal, fordelt med 2 mio. kr. i 2019, 3 mio. kr. i 2020 og 40 mio. kr. i hvert af årene 2021 og 2022. Rådighedsbeløbet på 2 mio. kr. i 2019 er bevilliget ved budgetvedtagelsen.

Læs Gladsaxe Kommunes budgetaftale for 2019-2022

Ny skøjtehal