Tidsplan

Overordnet tids- og procesplan

2019

 • Brugerinddragelse
 • Udbud og indgåelse af aftale om bygherrerådgivning
 • Udarbejdelse af programoplæg
 • Politisk godkendelse af programoplæg, placering, udbudsform, økonomi og tidsplan
 • Udarbejdelse af lokalplan

2020

 • Vedtagelse af lokalplan
 • EU-udbud, totalentreprise

2021

 • Politisk godkendelse af totalentreprisekonkurrencens vinderprojekt
 • Projekteringsproces
 • Byggearbejder påbegyndes

2022

 • Byggearbejder færdiggøres
 • Forventet ibrugtagning: Oktober 2022

Ny skøjtehal