Ægteskab og parforhold

I kan blive viet borgerligt på rådhuset eller ved en kirkelig vielse. Når I vil giftes, skal I søge om det. Det gør I ved at udfylde en ægteskabserklæring fra den kommune, som I begge eller den ene af jer bor i.

Ægteskabserklæring

Uanset om I skal giftes i en kirke eller I ønsker en borgerlig vielse, skal I udfylde en ægteskabserklæring. På borger.dk, kan I ansøge om en ægteskabserklæring.

Vi har brug for hjælp til at udfylde skemaet

Hvis I ikke har mulighed for at betjene jer selv på nettet, kan I få hjælp i Borgerservice eller på biblioteket.

Vi ønsker at ændre navne i forbindelse med vores bryllup

Hvis I ønsker navneændring i forbindelse med brylluppet, skal I bruge selvbetjeningsløsningen Navneændring på bryllupsdagen.

 

Læs her om betingelserne for ægteskab

I Borgerservice undersøger, om I opfylder betingelserne for at blive gift med hinanden, og udsteder herefter en prøvelsesattest.

Vi bliver gift på rådhuset

Skal I giftes på rådhuset, bliver prøvelsesattesten ikke udleveret.

Vi bliver gift uden for rådhuset

Hvis I skal vies uden for rådhuset, i en kirke eller i et godkendt trossamfund, får I udleveret en prøvelsesattest, som I skal aflevere til vielsesmyndigheden.

Prøvelsesattesten kan blive for gammel!

I skal være opmærksomme på, at prøvelsesattesten kan blive for gammel. Den må højst være udstedt fire måneder inden vielsen.

En borgerlig vielse kan foretages af borgmesteren eller en anden person, som borgmesteren har bemyndiget til det.

Vielser på rådhuset kan ske på alle hverdage i kommunens åbningtid.

Dato og tidspunkt for vielsen, angiver I, i forbindelse med at I udfylder ægteskabserklæringen.

Borgerlige vielser på lørdage forgår fra kl. 10:30.

I kan frit vælge, hvilken kommune I vil giftes i.

Vielsen foregår som regel på rådhuset, men borgmesteren kan tillade, at vielsen foregår f.eks. i en skov eller park. I Gladsaxe Kommune foregår borgerlige vielser som udgandspunkt på rådhuset eller i Rådhushaven.

Straks efter vielsen får I udleveret vielsesattesten.

Der skal være vidner med til brylluppet

En vielse skal overværes af mindst to vidner. Sørger I ikke selv for vidner, skal kommunen gøre det.

Hvis I vil giftes i en kirke, skal I henvende jer til præsten i den kirke, hvor I vil giftes. I skal medbringe og aflevere kommunens prøvelsesattest.

Der skal være vidner med til brylluppet

Der skal være mindst to vidner ved vielsen. Efter vielsen udsteder præsten en vielsesattest.

Her kan I læse om hvordan vielsesritualet foregår ved et kirkeligt bryllup.

I kan få religiøs velsignelse af en præst i folkekirken, hvis I er borgerligt viet eller har indgået registreret partnerskab. Præsten har dog ret til at nægte at velsigne jer. Ønsker I religiøs velsignelse, skal I henvende jer til den præst, I vil have til at give velsignelsen. Bemærk, at I beholder den oprindelige vielsesdato, selvom jeres ægteskab bliver velsignet i kirken.

Hvis I vil vies i et andet trossamfund, skal I kontakte trossamfundet. Vielse kan finde sted inden for de godkendte trossamfund, hvis blot en af jer hører til trossamfundet og trossamfundet har præster, som har vielsesbemyndigelse. I skal medbringe og aflevere prøvelsesattesten, som jeres kommune har udstedt. På Kirkeministeriets hjemmeside kan du finde en liste over godkendte trossamfund.

Danske myndigheder kan normalt kun foretage vielser i Danmark. Kun i helt særlige tilfælde er det muligt at blive gift på en dansk ambassade eller en anden dansk repræsentation i udlandet.

Hvem kan foretage vielser i udlandet?

Det er Udenrigsministeren, som fastsætter reglerne om adgang for diplomatiske og konsulære tjenestemænd til at foretage vielser i udlandet. Hvis I ønsker at blive gift på en dansk ambassade eller en anden dansk repræsentation i udlandet, skal I kontakte Udenrigsministeriet.

Ægteskabet er indgået efter de danske regler

Hvis I bliver gift på en dansk ambassade eller en anden dansk repræsentation i udlandet, skal I være opmærksomme på, at ægteskabet er indgået efter de danske regler. Det kan betyde, at ægteskabet ikke vil blive anerkendt i det land, hvor ægteskabet er indgået. I skal selv undersøge, om myndighederne i det land, hvor ægteskabet er indgået, vil anerkende ægteskabet.

Vielse i danske sømands- og udlandskirker

Det er også muligt at blive gift i danske sømands- og udlandskirker, hvis præsten har fået en lokal vielsesbemyndigelse. Det betyder, at vielsen skal foregå i overensstemmelse med det pågældende lands lov og altså ikke efter de danske regler. Du kan finde information om vielse i danske kirker i udlandet hos Danske Sømands- og Udlandskirker.

Vielse i udlandet af udenlandsk myndighed

Hvis I vil giftes i et andet land af dets vielsesmyndighed, skal I selv sørge for at undersøge reglerne for at blive gift i det pågældende land.
Hvis myndighederne i det land, hvor I ønsker at blive gift, kræver det, kan I få jeres bopælskommune til at udstede en ægteskabsattest, der bekræfter, at I kan indgå ægteskab efter dansk lovgivning.

Vi bor ikke længere i Danmark

Hvis I ikke bor i Danmark, skal I kontakte den kommune, hvor I sidst boede i Danmark. Hvis I har boet uden for Danmark i jeres voksenliv, kan Kommunen kræve, at I viser en civilstandsattest, der viser jeres registrerede civilstand i de lande, hvor I har boet.

Vores vielse skal registreres i Danmark

Er I blevet gift i udlandet og ønsker vielsen registreret i Danmark, skal I henvende jer til folkeregisteret i bopælskommunen, eller seneste bopælskommune, hvis I bor i udlandet.

Du kan finde information om anerkendelse af udenlandske vielser på Ankestyrelsens hjemmeside.

Jeg vil giftes i udlandet med en borger uden dansk CPR-nummer

Hvis du vil giftes med en borger som ikke har dansk CPR-nummer, skal du udfylde, underskrive og sende en ægteskabserklæring til:

Gladsaxe Kommune, Borgerservice, Rådhus Alle 7, 2860 Søborg

Her kan du downloade og udfylde ægteskabserklæringen

Marriage declaration / Eheerklärung

Ægteskabserklæring og prøvelsesattest

  • Uanset om I skal vies på rådhuset eller i kirken, skal I udfylde en ægteskabserklæring.
  • Kommunen vurderer, om I opfylder ægteskabsvilkårene.
  • Hvis I ikke skal vies på rådhuset, skal I bruge en prøvelsesattest. Den er et bevis på, at I har ret til at gifte jer med hinanden. Attesten er gyldig i fire måneder efter udstedelsen.

Vielse i udlandet

  • Hvis I skal giftes i udlandet, skal I udfylde ægteskabserklæringen for at få en ægteskabsattest.
  • Attesten viser, at I efter dansk ret opfylder betingelserne for at indgå ægteskab. Attesten er gyldig i fire måneder efter udstedelsen.

Hvis en af jer har mistet en vielsesattest, kan I gratis få en ny, når den skal bruges som dokumentation.

I kan bruge selvbetjeningen Bestil attest, hvis I er blevet kirkeligt viet, ellers skal I henvende jer til den myndighed, der har udstedt attesten.

Gladsaxe Kommunes Folkeregister har afleveret deres ægteskabsbøger fra 1923 til 2005 til Statens arkiver, Rigsarkivet.

Hvem kan bestille attester og udskrifter?

For at udstede en attest skal Rigsarkivet vide, hvad attesten skal bruges til. Desuden skal dit slægtsforhold til den person, som attesten/udskriften omhandler, angives.
Bemærk, at attester/udskrifter til brug for navneændring kun udstedes for ansøgerens forældre, bedsteforældre, oldeforældre eller tipoldeforældre.

Bestil udskrift af vielsesattest.

Kontakt

Vielser

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Send digital post

Borgerservice