Separation og skilsmisse

Hvis du og din ægtefælle vil separeres eller skilles, skal I udfylde og indsende en ansøgning til Statsforvaltningen.

Du kan søge om separation, direkte skilsmisse eller skilsmisse efter separation på borger.dk

Selvbetjening

Hvis du har brug for hjælp og vejledning skal du kontakte Statsforvaltningen. Du kan finde kontaktoplysningerne på Statsforvaltningen.dk

Borgerservice