Brandvæsen og beredskab

ALARM 1-1-2 ved brand og ulykke

Oplys: Hvad er der sket?

  • Hvor er det sket?
  • Mennesker i nød, tilskadekomne, 
  • Indespærrede - med videre?
  • Telefonnummer der ringes fra

Du kan læse om Beredskab Øst på beros.dk.

Beredskab Øst
Vandtårnsvej 59
2860 Søborg
Telefon: 70 25 27 29
Mail: post@beros.dk
Hjemmeside: www.beros.dk

På hjemmesiden Brandfare kan du finde en række oplysninger om brandfare i naturen i Danmark. Her finder du også det aktuelle brandfareindeks.

 

 

By, veje og trafik