Cykeltrafik

Her på siden kan du blandt andet læse om de initiativer, som kommunen har taget, og er i gang med, for at skabe bedre forhold for cyklisterne. Det er initiativer, der både handler om at skabe gode og sikre cykelforbindelser i byen og det er initiativer, der skal være med til at motivere dig til at tage lidt flere ture på cykel frem for i bil.

Gladsaxe cykler                                                                                      

Gladsaxe Kommune er en god by at cykle i og blev i 2016 udnævnt til Årets Cykelkommune af Cyklistforbundet. I den Nationale Cyklistundersøgelse 2018 scorer Gladsaxe også højt på tilfredshed blandt kommunens cyklister. Men vi vil gerne være endnu bedre. Der er nemlig store fordele ved at cykle, ikke kun for kommunen, men også for dig som borger. Cyklen kan give dig mere energi, den kan være din vej til et bedre helbred og til en bedre økonomi. Og jo flere der opdager fordelen ved at cykle, jo mere vil det gavne miljøet og reducere trængslen i trafikken.

Læs vores brugerundersøgelse fra 2015 af borgernes transportvaner og holdninger til forholdene for cyklister samt undersøgelsen af skolebørns transportvane i Gladsaxe Kommune 2017. Se også det indlæg Gladsaxe Kommune holdt på den Nationale Cykelkonference 2016 "Trafiksaneringer og cykelprojekter giver sundhedsbesparelser for en halv milliard" samt de tilhørende bilag, evaluering af cykelstier udført i perioden 1990-2015.samt udviklingen i antallet af personskader for henholdsvis Gladsaxe borgere og på Gladsaxe Kommunes vejnet.

Læs om cykelprojektet Gladsaxe Cykler her på hjemmesiden. Læs også vores publikationer om Gladsaxe Cykler og cykelindsatser og idékataloget om indkøb på cykel samt Gehl Archtects forslag til næste skridt i Gladsaxe Cykler.

Trafik- og Teknikudvalget behandlede senest cykelby-projektet Gladsaxe Cykler på sit møde 22. februar 2016. Læs dagsordenen og beslutningerne her.

Trafiksikkerhed

For at skabe sikre og trygge boligveje har Gladsaxe Kommune siden slutningen af 1990’erne etableret hastighedszoner. I de seneste år har der været særligt fokus på sikkerheden for cyklister, hvorfor der etableret cykelstier langs flere veje. Løbende med at der i kommunen etableres fysiske tiltag er der fokus på, at trafikantens adfærd spiller en rolle i over 90 % af trafikulykkerne, hvorfor Gladsaxe Kommune løbende arbejder med adfærd gennem kampagner i Vestegnens Trafiksikkerhedsråd.

Vestegnens Trafiksikkerhedsråd

Gladsaxe Kommune arbejder tæt sammen med Københavns Vestegns Politi og omegnskommunerne med en fælles indsats for at højne trafiksikkerheden, dette sker ved fællestrafiksikkerhedskampagner, undervisningstilbud til skolerne.

Vestegnens Trafiksikkerhedsråd består af Københavns Vestegns Politi og 9 kommuner (Albertslund, Ballerup, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk).

Undervisningstilbud til skoler

Vestegnens Trafiksikkerhedsråd tilbyder hvert år et begrænset antal undervisningstilbud til 5. klasser og 8. klasser, pladserne tildeles efter lodtrækning.

5. klasserne har i foråret og efteråret mulighed for at tilmelde sig en sjov og lærerig færdselsdag på Sjællandsringen i Roskilde, hvor de lærer om blinde vinkler på busser og lastbiler, sikkerhedsselens betydning, fart og standselængder.

8. klasserne har i foråret mulighed for at tilmelde sig en spændende og lærerig dag med input fra en LIVE ambassadør, Rådet for sikker Trafik og politiet. LIVE ambassadør er en person, som beretter om en trafikulykke, og fortæller om konsekvenserne, som de har helt tæt på – Et gratis tilbud fra Sikker Trafik.  

Trafiksikkerhedskampagner

Der deltages løbende i både landsdækkende, regionale og lokale kampagner. Kampagnerne kan variere fra år til år, men der er en del faste kampagner.

Skolestartskampagne

I forbindelse med skolestarten i august kører den landsdækkende skolestartkampagne Sikker skolestart med vejkantplakater og skolemateriale. Vi bakker op om kampagnen og uddeler materiale til skolerne og sætter lokale vejkantplakater op omkring skolevejene i Gladsaxe. En af kommunens nye 0. klasser kan være heldig at vinde 1000 kr. i skolestartskonkurrencen.

Alle Børn Cykler

Vestegnens Trafiksikkerhedsråd bakker op om cyklistforbundets nationale kampagne ABC - Alle Børn Cykler i starten af september, og udlodder ekstra præmier til de deltagende klasser i kommunerne.

Fartkampagne – Sænk farten

I forår og efterår kører den landsdækkende kampagne. Sænk farten - før det er for sent betyder en hel del med landsdækkende tv-spot og vejkantplakater. Gladsaxe bakker op om kampagnen og sætter vejkantplakater.

Spritkampagne – Klar til et pust

I sommer og vinter kører den landsdækkende spritkampagne Klar til et pust.

I sommer kan kommunerne deltage, og Gladsaxe bakker op om kampagnen og sætter vejkantplakater op i Gladsaxe

Uopmærksomhedskampagne - Kør bil, når du kører bil

I efteråret kører den landsdækkende kampagne Kør bil når du kører bil med nationale tv-spot. Gladsaxe bakker op om kampagnen.

Drivers club

Er du 17-24 år har du gennem Drivers club mulighed for helt gratis at afprøve din køreteknik  på FDM Sjællandsringen.

Viden og undervisningsmateriale

Gladsaxe Kommune opfordrer skolerne, skolebestyrelse, forældre og andre interesserede i at finde mere viden hos Rådet for Sikker for Sikker Trafik, hvor der findes gode råd og vejledning. 

Kommunens plan for Trafik og Mobilitet blev besluttet i 2014 efter at have været i høring. Vi fik en række gode forslag, der nu er indarbejdet i den besluttede plan. Se planen her.
 
Se uddrag af det idékatalog, som vi har udarbejdet sammen med Cyklistforbundets Gladsaxe afdeling forud for den politiske temadrøftelse om cyklisttiltag i Trafik- og Mobilitetsplanen.

Trafikveje

Gladsaxe Kommune har siden begyndelsen af 90’erne haft et særligt fokus og prioritering af trafiksikkerheden for bløde trafikanter. Virkemidlerne for at forbedre trafiksikkerheden har primært været strukturelle gennem trafiksaneringer og anlæg af cykelstier og ruter.  I perioden mellem 1990-2005 har kommunen anlagt cykelstier på trafikvejene Bindeledet, Novembervej, Gladsaxe Møllevej mellem Ring 3 og Klausdalsbrovej, Klausdalsbrovej mellem Gladsaxe Møllevej og Hillerød motorvejen, Vadstrupvej og en del af Værebrovej, Gammelmosevej og Gladsaxevej.

Samtlige kommunale trafikveje, dvs. veje med en årsdøgntrafik på over ca. 4.000-5.000 biler, har derfor i dag cykelstier i begge vejsider.  Hovedparten af disse har 50 km/t hastighedsbegrænsning.

Fordelingsveje

Da etableringen af cykelstier på trafikveje var afsluttet omkring 2005 påbegyndte Gladsaxe Kommune i 2007-2009 at forsyne større fordelingsveje som Vandtårnsvej og Stengårds Allé med cykelstier og i 2016-2018 fik Møllemarken, Triumfvej, Aldershvilevej, Hagavej syd og en del af Klausdalsbrovej cykelstier. Alle disse fordelingsveje har en del skolevejstrafik. De øvrige kommunale fordelingsveje, dvs. veje med en typisk årsdøgntrafik på 2.000-4.000 biler, har alle 40 km/t hastighedsbegrænsning og flere er forsynet med cykelbaner og hastighedsdæmpende bump.

Lokale veje-boligveje

Samtlige lokale boligveje, med nogle få undtagelser, har 40 km/t eller 30 km/t hastighedsbegrænsning og de fleste er forsynet med bump. Gladsaxe Kommunes 40 km/t og 30 km/t zoner blev indført i perioden 1996-2000.

Samlet vej- og stinet

Kommuneveje og private fællesveje udgør ca. 175 km. Heraf er ca. 20 % (35 km) af disse forsynet med cykelstier og 3 % (5 km) forsynet med cykelbaner. Hertil kommer ca. 30 km asfalterede og dobbeltrettede cykelstier i eget tracé. Den samlede asfalterede cykelsti- og cykelbanelængde udgør således ca. 110 km. Derudover har Gladsaxe ca. 11 km grusstier i naturområder. Samlet set ligger ca. 75 % af det kommunale vejnet i 40 km/t eller 30 km/t lav-hastighedszoner, og Gladsaxe er en national foregangskommune på dette felt.

Markant reduktion af cyklistuheld

Der har siden midten af 80’erne til nu været en reduktion på 80-90 % i antallet af personskadeuheld med cyklister på kommunevejene i Gladsaxe ifølge politiets registreringer. De mange cykelstier og trafiksaneringer har virket og givet markante resultater.

Tabel-Antal cyklistuheld med personskade

 

Nyheder

Se alle nyheder

Kontakt

Veje og trafik

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 52
veje@gladsaxe.dk

Åbningstider

Mandag-Fredag: 10.00-14.00

Telefontider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

By, veje og trafik