Cykeltrafik

Her på siden kan du blandt andet læse om de initiativer, som kommunen har taget, og er i gang med, for at skabe bedre forhold for cyklisterne. Det er initiativer, der både handler om at skabe gode og sikre cykelforbindelser i byen og det er initiativer, der skal være med til at motivere dig til at tage lidt flere ture på cykel frem for i bil.

Gladsaxe cykler                                                                                      

Gladsaxe Kommune er en god by at cykle i og blev i 2016 udnævnt til Årets Cykelkommune af Cyklistforbundet. I den Nationale Cyklistundersøgelse 2018 scorer Gladsaxe også højt på tilfredshed blandt kommunens cyklister. Men vi vil gerne være endnu bedre. Der er nemlig store fordele ved at cykle, ikke kun for kommunen, men også for dig som borger. Cyklen kan give dig mere energi, den kan være din vej til et bedre helbred og til en bedre økonomi. Og jo flere der opdager fordelen ved at cykle, jo mere vil det gavne miljøet og reducere trængslen i trafikken.

Læs vores brugerundersøgelse fra 2015 af borgernes transportvaner og holdninger til forholdene for cyklister samt undersøgelsen af skolebørns transportvane i Gladsaxe Kommune 2017. Se også det indlæg Gladsaxe Kommune holdt på den Nationale Cykelkonference 2016 "Trafiksaneringer og cykelprojekter giver sundhedsbesparelser for en halv milliard" samt de tilhørende bilag, evaluering af cykelstier udført i perioden 1990-2015.samt udviklingen i antallet af personskader for henholdsvis Gladsaxe borgere og på Gladsaxe Kommunes vejnet.

Læs om cykelprojektet Gladsaxe Cykler her på hjemmesiden. Læs også vores publikationer om Gladsaxe Cykler og cykelindsatser og idékataloget om indkøb på cykel samt Gehl Archtects forslag til næste skridt i Gladsaxe Cykler.

Trafik- og Teknikudvalget behandlede senest cykelby-projektet Gladsaxe Cykler på sit møde 22. februar 2016. Læs dagsordenen og beslutningerne her.

Trafik- og mobilitetsplan

Kommunens plan for Trafik og Mobilitet blev besluttet i 2014 efter at have været i høring. Vi fik en række gode forslag, der nu er indarbejdet i den besluttede plan. Se planen her.
 
Se uddrag af det idékatalog, som vi har udarbejdet sammen med Cyklistforbundets Gladsaxe afdeling forud for den politiske temadrøftelse om cyklisttiltag i Trafik- og Mobilitetsplanen.

Nyheder

Se alle nyheder

Kontakt

Veje og trafik

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 52
veje@gladsaxe.dk

Åbningstider

Mandag-Fredag: 10.00-14.00

Telefontider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

By, veje og trafik