Cykelprojekter i Gladsaxe

Gladsaxe Kommune fortsætter med at anlægge større og vigtige cykelprojekter. Her kan du se hvad der er blev afsluttet i de seneste år, heriblandt cykelstier på Klausdalsbrovej, tunnellys og opgradering af Farumruten, Skolecykelstier på Aldershvilevej, Triumfvej og Hagavej, Ring 4 Ruten, cykelstier på Møllemarken og Kong Hans Allé, Vandledningsruten og Gladsaxe Trafiksikkerhedsby.

Cykelstier på Klausdalsbrovej

Gladsaxe Kommune har i 2018 etableret cykelstier på Klausdalsbrovej på strækningen mellem Gladsaxe Møllevej og Buddinge Hovedgade. Cykelstierne har været efterspurgt af Blandt andet Gladsaxe Skole, som ligger tæt på de nye cykelstier. Stierne er udført som delte stier, lige som stierne på blandt andet Triumfvej, og cykelstierne ligger derfor i samme niveau som fortovene.

Tunnellys og opgradering af Farumruten

I forbindelse med at evaluering af Farumruten fik vi tilbagemeldinger med ønsket om mere lys langs stien. I første omgang blev de mørkeste strækninger udpeget, og der er etableret dynamisk belysning på flere strækninger. I 2016 kom turen til tunnelen under Motorring 3. Grundbelysningen blev udskiftet til dynamisk belysning som skifter i lysstyrke afhængig af hvornår der er mest behov for belysningen. Samtidigt blev der etableret en dekorativ og dynamisk belysning i tunnelen, formet som 8 ringe (cykelhjul). Lyset i ringene kører rundt, og kører hurtigere, når der er bevægelse i tunnelen.

Gladsaxe Kommune har i løbet af 2017/2018 udskiftet den eksisterende grundbelysning i de resterende 11 tunneller langs med Farumruten til samme slags belysning som i tunnelen under Motorring 3. I samtlige tunneller er der ligeledes opsat en dekorativ belysning. Denne variere afhængig af om der er vægge eller søjler i tunnelen. Denne del har kostet ca. 1,3 mio. kr.

Stien  er opgraderet supercykelstien Farumruten med yderligere dynamisk sti-belysning og ny direkte sti-adgang til den store bebyggelse Gyngemose Park. Projektet i 2014 har kostet ca. 1,3 mio. kr.

Supercykelstien Farumruten, som blev indviet i 2013, har, ifølge den seneste evaluering, fået en stigning af cykeltrafikken på 50 % på strækningen i Gladsaxe. Opgraderingen til en supercykelsti i 2013, som i Gladsaxe har kostet ca. 3,5 mio. kr., har blandt andet omfattet opsætning af 5,6 km. dynamisk sti-belysning, signalregulering af en stikrydsning af hensyn til både pendlertrafik og skoletrafik og udlægning af ny asfalt på større strækninger gennem Gladsaxe.

Skolecykelstier på Aldershvilevej, Triumfvej og Hagavej

I 2017 er der blevet anlagt cykelstier på henholdsvis Aldershvilevej, Triumfvej og Hagavej. Projektet er kaldet Skolecykelstier, da alle cykelstierne ligger i tæt forbindelse til en eller flere skolen. Cykelstierne er anlagt som delte stier, så de ligger i samme niveau som fortovene. Samlet set har projektet kostet ca. 17 mio. kr.
 

Ring 4 Ruten

Ring 4 Ruten er den nyeste Supercykelsti i Gladsaxe Kommune. Stien blev indviet som Supercykelsti i maj 2017. Ruten er 20,6 km lang og løber gennem Albertslund, Ballerup, Furesø Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk. Ring 4 ruten er en ringrute i nettet af Supercykelstier og ruten giver cykelpendlere tilgængelighed på tværs af fingrene i hovedstadsområdet.

I forbindelse med opgradering af cykelstien til en Supercykelsti, er der stien udvidet på to strækninger, så stien nu er blevet dobbeltrettet, der er udlagt nyt slidlag på dele af cykelstien og der er opsat fodhvilere og cykelpumper. Der er også opsat en cykelplejestation ved Bagsværd Sø.

Som et særligt tiltag er der etableret løbelys for cyklisterne på Ring 4 Ruten, som kører frem mod krydset ved Bagsværd Hovedgade. Her er det meningen, at hvis cyklisterne kan følge det tændte grønne lys langs stien, så når de med over for grønt lys i lyssignalet. På den måde kan cyklisterne se om de har en chance for at komme med over eller om de skal spare på kræfterne.

Cykelstier på Møllemarken

I 2016 blev der anlagt cykelstier på Møllemarken. Cykelstierne blev anlagt efter samme princip som på Kong Hans Allé af hensyn til pladsen. Det vil sige, at cykelstierne er anlagt med en bredde på 1,7 m som en del af en delt sti. Det vil sige, at cykelstier og fortove ligger i samme niveau. Da fortovene er smalle er det muligt for fodgængerne at komme forbi hinanden ved at gå ud på cykelstierne, hvis der ikke er cyklister på stien. Cykelstierne har kostet ca. 5,5 mio. kr. at anlægge.

Cykelstier på Kong Hans Allé

På Kong Hans Allé blev der i 2015/2016 anlagt cykelstier i et samarbejde med Novafos, som samtidigt etablerede et klimatilpasningsprojekt. Cykelstierne er anlagt foran Vadgård Skole, og de er anlagt som delte stier, så de ligger i samme niveau som fortovene. Samtidigt er der anlagt en række bede på kørebanerne, som fungerer som regnvands bassiner.  Der er også etableret en ny park, Konk Hans Have, som ligeledes er en del af klimatilpasningsprojektet. Samlet set har projektet kostet Gladsaxe Kommune ca. 4 mio. kr. Hertil kommer en udgift for Novafos for anlæg af klimatilpasningen.

Vandledningsruten

Vandledningsruten, et stiprojekt til 10 mio. kr., som blev indviet i foråret 2014 er foruden en cykelpendlerrute også en vigtigt skolesti. Stitunnelen under ramperne fra Gladsaxevej til Høje Gladsaxe Vej giver høj komfort for pendlere og sikrer skolebørnene niveaufri krydsning af Gladsaxevej. Projektet er udført som en integreret del af stort klimaprojekt og med vægt på oplevelser og æstetiske kvaliteter. Klimaprojektet var nomineret til Nordisk Råds Natur- og Miljøpris 2014.

Projektet binder Gladsaxe Kommunes eksisterende stier på Vandledningsruten sammen med stier i Københavns Kommune og afslutter en mangeårig vision fra Cyklistforbundets lokale afdeling om en cykelforbindelse fra Buddinge til stierne langs Hillerødmotorvejen (Farumruten) ind mod København.

Gladsaxe Trafiksikkerhedsby

Projektet Gladsaxe Trafiksikkerhedsby til 13 mio. kr., har haft et særligt fokus på at undgå svingulykker, der involverer cyklister. Projektet, som primært er udført i perioden 2012-2014, har blandt andet omfattet ombygning i stor skala af vigepligtskryds på hovedgadestrækninger og store trafikveje. Gennemførte cykelstier og fortove medfører en øget opmærksomhed overfor cyklister, lavere hastighed for biler når de krydser samt øge komfort for både cyklister, fodgængere og kørestolsbrugere.
Et nyt signalreguleret kryds Søborg Hovedgade/Maglegårds Allé er blevet forsynet med cykelboks.
Gladsaxe har udført kontrollerede forsøg med spejle både på en testbane og i et stort signalreguleret kryds for at undgå højresvingsulykker mellem cyklister og tunge køretøjer. Aktuelt er nu permanent opsat spejle i to trafikvejskryds i Gladsaxe.

To særlige kampagner med kommunalt tilskud på 60 % til anskaffelse af cykelhjelme og lygtesæt har været populære og fået et stort antal Gladsaxe familier til at anskaffe sikkerhedsudstyret. Kampagnerne er sket i samarbejde med et netværk af lokale cykelhandlere.

Kontakt

Veje og trafik

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 52
veje@gladsaxe.dk

Åbningstider

Mandag-Fredag: 10.00-14.00

Telefontider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Cykeltrafik