Cykelregnskab

Gladsaxe Kommune har i efteråret 2015 undersøgt borgernes transportvaner og tilfredshed med forholdene for cyklister.

Resultaterne af undersøgelsen skal bruges i forbindelse med Gladsaxe Kommunes arbejde med at skabe gode forhold for cyklister. Bedre muligheder for aktiv transport bidrager til at forbedre borgernes sundhed og reducerer miljøbelastningen, CO2-udledningen og trængslen på vejene.

Undersøgelsen tegner et godt billede af adspurgte borgeres transportvaner og holdninger til forholdene for cyklister.

57 % bruger cykel som primært transportmiddel til og fra arbejde.

69 % føler sig sikre i trafikken når de cykler og 8 % føler sig usikre

72 % er generelt tilfredse med Gladsaxe som cykelkommune og kun 4 % er utilfredse

72 % er tilfredse med omfanget af cykelstier, cykelbaner og rekreative cykelruter og 10 % er utilfredse.

80 % er tilfredse med mulighederne for at komme frem i trafikken som cykellist og kun 3 % er utilfredse.

Den primære årsag til at fravælge cyklen er at det er hurtigere at benytte andre transportmidler. 31 % af dem der ikke cykler til og fra arbejde svarede dette.

Borgerne i Gladsaxe Kommune er generelt rigtig gode til at bruge cyklen. Af de adspurgte cykler 65% med deres børn til og fra vuggestue/dagpleje/børnehave, og 73% af adspurgtes børn cykler til skole.

Borgerne har også bidraget med en masse idéer til forbedringer af cykelforholdene, som vil indgå i det videre arbejde.

Selvom over halvdelen af adspurgte allerede cykler til en lang række af dagligdagens gøremål, er der stadig plads til forbedringer, og resultaterne i denne borgerundersøgelse vil være et vigtigt indspark i forhold til Gladsaxe Kommunes fremtidige tiltag og investeringer på cykelområdet.

Læs hele Brugerundersøgelsen 2015 - En undersøgelse af borgernes transportvaner og holdninger til forholdene for cyklister

Cykeltrafik