Gladsaxe Cykler!

Gladsaxe Cykler er titlen på kommunens seneste satsning for at få endnu flere borgere til at vælge cyklen som deres primære transportmiddel. Projektmålet er, i løbet af 2018, at blive den 3. mest cyklende kommune i landet.

Fremme af cyklisme, tryghed og sikkerhed for cyklister er, har været og vil fortsat være et højt prioriteret indsatsområde for Gladsaxe Kommune på trafikområdet. Prioriteringen afspejles i de investeringer og initiativer som Gladsaxe Kommune foretager, og i de resultater Gladsaxe har opnået. 94 % af det kommunale vejnet er trafiksanerede med cykelstier eller 30-40 km/t hastighedszoner, antallet af personskadeuheld med cyklister er reduceret markant fra midten af 80érne og andelen af borgere, der anvender cyklen som deres primære transportmiddel, nærmer sig 25 %.

Ambitionerne er fortsat høje og der igangsættes konstant nye projekter for yderligere at fremme cyklismen.

cykelring3Projektet, og et særligt idékatalog, er udviklet i samarbejde med den lokale Gladsaxe afdeling af Cyklistforbundet, hvis formand deltager i projektets styregruppe.Projektet realiseres i perioden 2014-2018, hvor der samlet er mere end 40 mio. kr. til rådighed.

Gladsaxe Cykler er en naturlig udvikling og fortsættelse af en mangeårig vedholdende strategi for sikre bløde trafikanters sikkerhed og komfort gennem etablering af cykelstier på alle trafikveje og udvalgte fordelingsveje, samt massive trafiksaneringer og etablering af 40 km/t og 30 km/t hastighedszoner på 75 % af det kommunale vejnet.

Udover at være et konkret projekt danner Gladsaxe Cykler også ramme for en tværgående indsats på cykelområdet internt i kommunen i forbindelse med grøn mobilitet og CO2 reduktioner, helhedsplaner for byudvikling og lokalplaner, bæredygtig vækst, GladsaxeLiv, sundhedspolitik og bevægelse i det offentlige rum, medarbejdertransport samt eksterne partnerskaber omkring grøn mobilitet, blandt andet med Movia og Gate 21.

Læs også vores idékatalog for indkøb på cykel.

 

Nyheder

Se alle nyheder

Kontakt

Veje og trafik

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 52
veje@gladsaxe.dk

Åbningstider

Mandag-Fredag: 10.00-14.00

Telefontider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Cykeltrafik