Mål for Gladsaxe Cykler

Gladsaxe Kommunes mål er at være blandt de tre mest cyklende kommuner i Danmark.

I forbindelse med Trafik- og Mobilitetsplanen blev det i 2013 politisk besluttet, at Gladsaxe Kommune, i løbet af 5 år, skal øge cykeltrafikken, så Gladsaxe bliver blandt de tre mest cyklende kommuner i landet. Overflytning af biltrafik til cykeltrafik er et hovedelement i planen. Målet er ambitiøst, men ikke urealistisk, da Gladsaxe allerede i undersøgelsen, som Transportministeriet offentliggjorde i august 2013, var den 5. mest cyklende kommune i Danmark (Transportvaneundersøgelsen 2009-2012). Seneste data viser nu, at Gladsaxe i perioden 1995-2013 har haft en stigning i cykeltrafikken fra et niveau på 18-19 % af alle ture til et niveau tæt på 25 %.

Graf viser Gladsaxes cykeltrafik-andel fra 1995-2013

Figur: TU data fra 2013 viser en cykelandel på 28 % af de ture Gladsaxe borgere foretager. Udjævnes de årlige variationer, hvilket er nødvendigt på grund datagrundlagets størrelse de enkelte år, peger data på en stigning fra et niveau på 18-19 % cykelandel i 1995-1999 til et niveau tæt på 25 % i 2013.

Vejdirektoratets cykelindeks for hele Danmark fra 1990-2014 viser et fald fra 1990 til 2000, hvorefter cykeltrafikken har været nogenlunde uændret frem til 2014. Til sammenligning har Gladsaxe Kommune fra 2000 haft en mærkbar stigning i cykeltrafikken.

Kontakt

Veje og trafik

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 52
veje@gladsaxe.dk

Åbningstider

Mandag-Fredag: 10.00-14.00

Telefontider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Gladsaxe Cykler