Status Gladsaxe Cykler

Cykelstier

Der er etableret cykelstier på Kong Hans Allé i 2015 og cykelstier på Møllemarken er udført i 2016. I 2016-2017 blev der etableret cykelstier på Aldershvilevej, Triumfvej og på den sydlige strækning af Hagavej. I 2018 blev der udført cykelstier på Klausdalsbrovej mellem Buddinge Hovedgade og Gladsaxe Møllevej.

Udbedring af mangler på cykelstier

Der er foretaget registrering af fejl og mangler på hovedgadestrækninger og vigtige cykelstier i samarbejde med et medlem af den lokale afdeling af Cyklistforbundet. I samarbejde med Cyklistforbundet blev der udført en liste, hvor fejl og manglerne blev prioriteret. De prioriterede opgaver blev udbedret i 2016. Vi forventer, at der bliver udlagt slidlag på cykelstierne på Søborg Hovedgade i 2020. I forbindelse med registreringen er udviklet en særlig app med inspiration fra Cyklistforbundets håndbog i cykelinspektion. Se interviewet med kommunens digitaliseringschef.

Supercykelstier

Det er besluttet at opgradere Farumruten yderligere med ny tunnelbelysning til 1,2 mio. kr. i 2016. Gladsaxe Kommune arbejder for, at der skal etableres en supercykelsti langs Ring 3 i forbindelse med letbaneprojektet, hvilket blandt andet kommer til udtryk i breden af de kommende cykelstier.

Skolecyklisten

Børn på vej til skole og børnehave

Samarbejdet med skoleafdelingen og inddragelse af skoler er påbegyndt og der er foretaget registreringer af skolernes cykelparkering. Forslag til andre trafiksaneringsprojekter foreligger og skal prioriteres i dialog med skolerne. I forbindelse med skolecyklisten vil for hvert enkelt skoledistrikt blive udarbejdet anbefalede skoleruter.

Indkøbscyklisten

Der er foretaget registrering af cykelparkering og behov ved butikker, centre og større institutioner langs hovedgadestrækningerne i Søborg og Bagsværd. Projektering af ny cykelparkering ved Buddinge Centeret er igangsat og tiltag på Søborg Torv og ved Bibliografen i Bagsværd er programsat. Udvidelsen af cykelparkeringen på Søborg Torv og i Bagsværd sker koordineret med kommunens projekt GladsaxeLiv. Tiltagene realiseres i 2016.

 

Kontakt

Veje og trafik

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 52
veje@gladsaxe.dk

Åbningstider

Mandag-Fredag: 10.00-14.00

Telefontider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Gladsaxe Cykler