Supercykelstier

Gladsaxe Kommune indgår et kommunalt netværk sammen med 22 kommuner og Region Hovedstaden med henblik at udvikle cykelpendlerkonceptet. Gladsaxe Kommune har også i 2017/2018 haft en række aktiviteter og initiativer i forbindelse med supercykelstierne.

Ruterne i Gladsaxe Kommune er:

  • Farumruten (Farumruten går fra Farum via Frederiksborgvej - Hillerødmotorvejen – Hareskovvej – Frederikssundsvej – Nørrebrogade)
  • Vandledningsruten (som går via Buddingevej – Vandledningstien - Høje Gladsaxe Vej - Ruten - slutter ved Vestvoldruten)
  • Ring-3-ruten
  • Ring-4 ruten
  • Initiativ til ny rute fra Bagsværd til City

Farumruten

Farumruten forbinder Furesø, Gladsaxe og Københavns kommuner og er 20,9 kilometer. Supercykelstien Farumruten, som blev indviet i 2013, har medført en stigning af cykeltrafikken på 50 % på strækningen i Gladsaxe. Opgraderingen til en supercykelsti i 2013, som i Gladsaxe har kostet ca. 3,5 mio. kr., har blandt andet omfattet opsætning af 5,6 km. dynamisk sti-belysning, signalregulering af en stikrydsning af hensyn til både pendlertrafik og skoletrafik og udlægning af ny asfalt på større strækninger gennem Gladsaxe.

I Gladsaxe Kommune er ruten 6,8 km lang og ruten ligger på dobbeltrettede stier langs Frederiksborgvej mellem kommunegrænsen til Furesø og Frederiksborgvejs møde med Hillerødmotorvejen ved Skovbrynet Station. Her går ruten i et meget åbent gaderum med Hareskoven som nabo på begge sider. Mellem Skovbrynet Station og kommunegrænsen til København går ruten på separate dobbeltrettede stier på hver side af Hillerødmotorvejen. Ruten krydser Supercykelstien Ring 4 Ruten tæt på Skovbrynet Station. Stierne passerer krydsende veje ude af niveau, i signalkryds og et enkelt kryds i niveau uden signal. Ruten ligger i en vis afstand fra motorvejen i et grønt bælte. På den sydligste del er der udsyn til Utterslev Mose. På strækningen langs Hillerødmotorvejen krydser ruten Ring 3 ruten, hvor der også etableres en Supercykelsti i forbindelse med anlæg af letbanen. Fra Farum er det planlagt at forlænge ruten mod Allerød.

Vandledningsruten

Vandledningsruten med tilhørende tunnel og klimatilpasningsprojekt blev indviet i maj 2014. Tilslutning med nye sti-adgange til Buddinge Rundkørsel blev etableret i sommeren 2014. Ruten er ikke skiltet som en Supercykelsti af hensyn til de mange skolebørn, der også bruger stien til og fra Grønnemose Skole.

Ring 4 Ruten

Ring 4 Ruten er den nyeste Supercykelsti i Gladsaxe Kommune. Stien blev indviet som Supercykelsti i maj 2017. Ruten er 20,6 km lang og løber gennem Albertslund, Ballerup, Furesø Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk. Ring 4 ruten er en ringrute i nettet af Supercykelstier og ruten giver cykelpendlere tilgængelighed på tværs af fingrene i hovedstadsområdet.
I forbindelse med opgradering af cykelstien til en Supercykelsti, er der stien udvidet på to strækninger, så stien nu er blevet dobbeltrettet, der er udlagt nyt slidlag på dele af cykelstien og der er opsat fodhvilere og cykelpumper. Der er også opsat en cykelplejestation ved Bagsværd Sø.
Som et særligt tiltag er der etableret løbelys for cyklisterne på Ring 4 Ruten, som kører frem mod krydset ved Bagsværd Hovedgade. Her er det meningen, at hvis cyklisterne kan følge det tændte grønne lys langs stien, så når de med over for grønt lys i lyssignalet. På den måde kan cyklisterne se om de har en chance for at komme med over eller om de skal spare på kræfterne.

Ring 3 Ruten

Gladsaxe Kommune har taget initiativ til at der bliver etableret en Supercykelsti langs med Ring 3 samtidigt med letbanen bliver anlagt i perioden 2018-2023.

Initiativ til ny rute fra Bagsværd til City

Gladsaxe Kommune er en aktiv part i samarbejdet omkring supercykelstierne. Af de oprindeligt 4 planlagte ruter gennem Gladsaxe er Farumruten, Vandledningsruten og Ring 4 Ruten realiserede og indviede og Ring 3 Ruten er finansieret og planlagt udført samtidigt med letbanen langs Ring 3. Gladsaxe har desuden taget initiativ til at få optaget en ny rute på hovedgadestrækningerne fra Bagsværd og Søborg til City på den langsigtede plan for supercykelstierne.

Kontakt

Veje og trafik

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 52
veje@gladsaxe.dk

Åbningstider

Mandag-Fredag: 10.00-14.00

Telefontider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Cykeltrafik