Oversigt over letbanebyggeri

Du kan løbende følge med i igangværende og kommende letbanebyggerier herunder. Du kan også se, hvordan vi forventer, byggerierne vil påvirke naboer og trafik samt hvor længe, de er planlagt til at vare.

Hold dig opdateret om trafikale ændringer og trængsel via dinletbane.dk

Se aktuelle driftsændringer for tog, bus og metro via dinoffentligetransport.dk

Byggeoversigt 2018-19

Fold de enkelte punkter ud for at læse mere om byggerierne.

Søndag 17. marts omlægges trafikken på Buddingevej i retning mod Lyngby. Kun et spor vil i en måneds tid være åbent i hver retning forbi Buddinge Station. I den periode kan der derfor være øget risiko for kødannelse i myldretiden på strækningen fra rundkørslen i Buddinge til Motorring 3.

Trafikomlægningen skyldes, at vandforsyningsselskabet Novafos foretager klimatilpasning som forberedelse til anlæg af Hovedstadens Letbane. Man kan orientere sig om trafikomlægningen via Trafikinfo.dk og GPS-systemer.

Varighed
Fra søndag 17. marts og en måned frem.

Forventet påvirkning
Øget risiko for kødannelse i myldretiden på strækningen.

Til marts starter næste fase af byggeriet af ny gangtunnel under S-togssporene ved Buddinge Station. Det giver støjende arbejde og togbusser i en periode.

Fra tirsdag 12. april til fredag 22. april foregår selve arbejdet med at flytte tunnelen på plads. Det foregår i døgndrift, så arbejdet er overstået hurtigst muligt. I perioden før og efter vil der være klargøring og afslutning af arbejdet, som ikke forventes at give støjgener.

Varighed
Fra marts til begyndelsen af maj 2019.

Forventet påvirkning
Naboer og færdende i området ved Buddinge Station vil 12. til 22. april opleve støjgener fra byggeriet. I perioden vil der desuden køre togbusser i stedet for S-tog, da S-togssporene midlertidigt bliver fjernet. Tjek derfor Rejseplanen eller dinoffentligetransport.dk hvis du skal med toget.

Læs mere her.

I begyndelsen af 2019 går arbejdet i gang med at forberede byggeriet af letbanen omkring Kong Hans Allé. To bygninger på hver side af krydset skal rives ned eller bygges om.

Varighed
Start 2019 til forår 2019.

Forventet påvirkning
Periodevis støj fra nedrivning for naboer. Mulighed for lokale ændringer af trafikale forhold under nedrivning i perioder. Hold øje med skiltning på stedet.

Læs mere

I starten af 2019 går vores entreprenør i gang med at ombygge et klimasikrings-anlæg, som ligger under fortovet ud for Kvickly ved Buddinge Station. Anlægget er et underjordisk bassin, som skal opsamle regnvand ved kraftige regnskyl. Bassinet skal være med til at sikre, at letbanesporene ikke oversvømmes ved skybrud.

Varighed
Start 2019 til forår 2019.

Forventet påvirkning
Naboer og færdende i området vil periodevis opleve støj fra gravemaskiner som ved almindeligt vejarbejde. Arbejdet foregår i dagtimerne. Der kan være lokale ændringer i trafikken, mens arbejdet foregår. Hold øje med skiltning på stedet.

Der vil være adgang til Kvicklys indgang, mens arbejdet står på.

Læs mere

Vi bygger en ny gangtunnel under S-togs-sporene på den østlige side af Buddingevej ved Buddinge Station. Tunnelen skal gøre det let at skifte mellem letbane, S-tog og bus, når letbanen åbner i 2025. Frem mod foråret 2019 vil arbejdet bestå i at grave ud til tunnelen, lave midlertidige afstivende vægge og støbe elementerne til tunnelen i beton. Fra forår 2019 til efterår 2019 skal de støbte tunnelelementer flyttes på plads under S-togs-sporene. 

Varighed
Vi forventer, arbejdet med at bygge gangtunnelen er afsluttet i efteråret 2019.

Forventet påvirkning
Periodevise lokale støjgener og trafikale ændringer som ved normalt byggearbejde.

Letbanen