Letbanen i Gladsaxe

Gladsaxe Kommune er gået sammen med Region Hovedstaden, staten og ti andre kommuner langs Ring 3, om at bygge en letbane, der skal binde hovedstadsområdet sammen.

Letbanen får seks stationer i Gladsaxe Kommune. Byrådet har vedtaget Strategi for seks stationsforpladser, da der med letbanen opstår en unik mulighed for at skabe nye attraktive byrum omkring de seks letbanestationer i Gladsaxe.

Strategien beskriver, hvordan der kan arbejdes med udviklingen af de kommende stationsforpladser ud fra tre fokusområder: Oplevelse, Identitet og Funktion. Oplevelse kædes sammen med, at der omkring de nye letbanestationer opstår nye byrum, som kan bidrage til Gladsaxelivet og til den gode rejseoplevelse, Identitet handler om, hvordan de nye stationsforpladser kan understøtte Gladsaxe som en attraktiv by, og Funktion fokuserer på de gode stiforbindelser og adgangsforhold samt den gode cykelparkering og faciliteter, der kan understøtte, at rejsen med letbanen opleves let og attraktiv. Strategien viser de seks letbanestationers store forskellighed, og at der er behov for at anlægge individuelle løsninger, der er tilpasset forholdene omkring den enkelte letbanestation.

Du kan læse Strategi for 6 stationsforpladser her.

Letbanen spiller en vigtig rolle for helhedsplanen 'Gladsaxe Ringby', som blandt andet omfatter planer for en ny Gladsaxe Boulevard. 

GLADSAXE BOULEVARD er en central del af helhedsplanen Gladsaxe Ringby, der blev vedtaget i 2011 som en del af Gladsaxe Kommunes vækststrategi. Ifølge helhedsplanen omdannes Ring 3 til en moderne boulevard, der som en ny hovedgade gennem erhvervskvarteret samler området samtidig med, at den giver forbindelse til Motorring 3, Hillerød Motorvejen, Buddinge By og Søborg Hovedgade.

Centralt på boulevarden ligger letbanen med stationer ved Gladsaxevej og Gladsaxe Møllevej. Ved de to stationer kan der placeres lokalcentre med dagligvarebutikker. Gladsaxe Boulevard bebygges med tårnhuse, der danner ramme om en ny markant hovedgade gennem erhvervskvarteret. Mellem bygningerne er der små pladser og byrum, der giver adgang imellem bygningerne til erhvervsområdets øvrige virksomheder. Langs Boulevarden sikrer en ny promenade adgang til områdets virksomheder og forbindelse til Buddinge By. I bygningernes stueetage langs Boulevarden placeres udadvendte funktioner som reception, mødefaciliteter og kantiner.

Helhedsplanen for Gladsaxe Ringby tager afsæt i den fælles byvision, som kommunerne langs Ring 3 har udviklet i samarbejde med Region Hovedstaden, By- og Landskabsstyrelsen, Transportministeriet og Realdania. Byvisionen bygger på, at der etableres en højklasset kollektiv trafikforbindelse i Ring 3, som for eksempel en letbane.

Du kan læse hele helhedsplanen Gladsaxe Ringby her.

Letbanen