Byrådet nedsætter et Opgaveudvalg

Anlægsfasen for Hovedstadens Letbane er nu begyndt. Derfor har Gladsaxe Byråd har frem til 25. november 2018 efterspurgt tre Gladsaxeborgere, som vil være med til at hjælpe borgere og virksomheder gennem letbanebyggeriet i Gladsaxe. I december 2018 vil Byrådet vælge de tre borgere til udvalget. Opgaven består i at give sparring og komme med input og gode ideer til for eksempel:

  • God, målrettet, lokal kommunikation med borgere og virksomheder
  • Forsøg med miljøvenlige transportvaner
  • Hvordan vi indretter forpladserne ved de seks stationer i Gladsaxe


Hvad laver et Opgaveudvalg?
Et opgaveudvalg er et midlertidigt udvalg, hvor lokalpolitikere, borgere, virksomheder og fagpersoner arbejder sammen om en bestemt opgave. Udvalget er midlertidigt. Udvalget er rådgivende for fagudvalgene og Byrådet.

I Opgaveudvalget for Letbanen skal borgere, virksomheder, politikere og fagfolk arbejde sammen om forsøg med ændrede transportvaner, målrettet lokal kommunikation og udvikling af stationsforpladserne. De konkrete opgaver, som Opgaveudvalget for Letbanen skal arbejde med, kan du læse mere om i det udkast til kommissorium, som Byrådet behandlede onsdag 21. november 2018.

Læs sagen om oprettelsen af opgaveudvalget og få info om medlemmer og kompetencer.

Læs mere om kommisoriet og opgaverne for det nye udvalg.

 

Letbanen