Byrådet har nedsat et opgaveudvalg for letbanen

Anlægsfasen for Hovedstadens Letbane er nu begyndt. Derfor har Gladsaxe Byråd nedsat et Opgaveudvalg for Letbanen, der skal medvirke til at få os godt igennem anlægsfasen. Opgaveudvalget skal blandt andet give sparring og komme med input og gode ideer til for eksempel:

  • God, målrettet, lokal kommunikation med borgere og virksomheder
  • Forsøg med miljøvenlige transportvaner
  • Hvordan vi indretter forpladserne ved de seks stationer i Gladsaxe

En af udfordringerne frem til 2025, hvor byggeriet er færdigt, er trængselsgener langs Ring 3. Og det er blandt andet her, hvor opgaveudvalget skal være med til at finde på tiltag, som kan begrænse generne mest muligt.

Opgaveudvalgets medlemmer
Opgaveudvalget har 11 medlemmer. Fra Byrådet deltager Jakob Skovgaard Koed (A), som bliver formand, samt Claus Wachmann (B) og Kristian Niebuhr (O). De tre lokale borgere er Rikke Ørholm Jensen, Sebastian Friis Aagerup og Thomas Knudssø Damm. Fra Gladsaxes lokale virksomheder deltager Cloudeon, Kvickly og Viewcare, og udvalgets fagpersoner er Nina Moesby Bennetsen, Ph. d.-studerende ved Roskilde Universitet samt Charlotte Hauerslev, seniorprojektleder i partnerskabet Gate 21, som arbejder med grøn omstilling og vækst i den udvidede region Greater Copenhagen.

  • Opgaveudvalget mødes i januar, marts, juni og oktober 2019. Dagsordener og referater fra møderne kan findes under politiske dagsordener via gladsaxe.dk/dagsorden


Hvad laver et Opgaveudvalg?
Et opgaveudvalg er et midlertidigt udvalg, hvor lokalpolitikere, borgere, virksomheder og fagpersoner arbejder sammen om en bestemt opgave. Udvalget er rådgivende for fagudvalgene og Byrådet.

I Opgaveudvalget for Letbanen skal borgere, virksomheder, politikere og fagfolk arbejde sammen om forsøg med ændrede transportvaner, målrettet lokal kommunikation og udvikling af stationsforpladserne. De konkrete opgaver, som Opgaveudvalget for Letbanen skal arbejde med, kan du læse mere om i det udkast til kommissorium, som Byrådet behandlede onsdag 21. november 2018.

Læs referatet af behandlingen af opgaveudvalget i Byrådet 28. november 2018, herunder om medlemmernes ønskede kompetencer.

Læs mere om kommisoriet og opgaverne for det nye udvalg.

 

Letbanen