Vedligeholdelse

Vedligeholdelse af veje

Gader, veje, cykelstier, stier, fortove, pladser og torve skal være i færdselsmæssig forsvarlig stand. Huller til fare for cyklister og andre trafikanter, opspring i fortovsfliser og lignende skader repareres løbende af Driftsafdelingen. Prioriteringen sker i forhold til færdslens størrelse og art.

Private fællesveje

På private fællesveje har grundejerne ansvaret for vejvedligeholdelsen og kommunen har tilsynet, dog har kommunen vedligeholdelsespligten på de private fællesveje med driftsoverenskomst. Mange private fællesveje har indgået en driftsoverenskomst med kommunen.

Rendestensbrønde

Rendestensbrønde tømmes med slamsuger efter behov, dog minimum en gang hvert andet år. 

Papirkurve 

Papirkurve tømmes med forskellig frekvens afhængig af lokaliteten, men dog mindst to gange om ugen på pladser og torve og en gang om ugen ud for busstoppesteder. 

Fejning 

Vejnettet på i alt cirka 181 kilometer fejes maskinelt. De overordnede veje fejes ca. hver 4. uge. De øvrige veje fejes ca. hver 6. uge. I vinterperioden fejes kørebanerne indtil snefald forhindrer det. 

Vejbelysning

Drift og vedligeholdelse af vejbelysningen udføres af Ørsted for kommunens regning.

Borgere kan henvende sig til Ørsted på telefon 72 10 20 30 eller læse mere på www.ørsted.dk.

Vejelysning kan fejlmeldes på www.ditgadelys.dk.

Kontakt

Veje og trafik

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 52
veje@gladsaxe.dk

Åbningstider

Mandag-Fredag: 10.00-14.00

Telefontider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Drift

Turbinevej 10
2860 Søborg
Telefon: 39 57 66 66
drift@gladsaxe.dk

Åbningstider

Mandag-Torsdag: 9.00-14.00
Fredag: 9.00-12.00

Telefontider

Mandag-Torsdag: 8.00-14.00
Fredag: 8.00-12.00

Renhold og snerydning