Vintertjeneste

En fælles opgave

Det er en fælles opgave for Gladsaxe Kommune og grundejerne at rydde sne, salte eller gruse ved glat føre. Her kan du se, hvilke opgaver kommunen udfører, og hvilke opgaver grundejerne skal udføre. For de overordnede veje er vintertjenesten varetaget af Vejdirektoratet.

For alle andre offentlige veje end statsvejene har Gladsaxe Byråd i oktober 2016 vedtaget Vinter- og renholdelsesregulativ. Veje, stier og pladser i Gladsaxe Kommune. Regulativet omfatter hele vejarealet dvs. kørebaner, stier og fortove.

Vintervejene

Vejene i Gladsaxe Kommune kan kategoriseres som:

Fortove og stier

Vintertjeneste gælder samtlige fortove og stier i Gladsaxe Kommune. Generelt gælder det, at den tilstødende grundejer har ansvaret for fremkommeligheden på fortov og sti, det vil sige skal sikre rydning af sne og bekæmpelse af glat føre. Gladsaxe Kommune løser opgaven ud for kommunale ejendomme, ud for offentlige arealer og på fortove og stier, hvor der ikke er en tilstødende grundejer. I Regulativet  for vintervedligeholdelse og renholdelse (regulativ, kap. 3,2) kan du læse om grundejernes forpligtelser.

Det gennemgående stinet i Gladsaxe

Gladsaxe Kommune forestår snerydning, saltning og grusning af cykelstier og hovedstier i eget tracée. Visse stier ryddes ikke af Gladsaxe kommune.

Afhentning af affald og snerydning 

Som grundejer skal du sikre, at renovationsarbejderne kan hente dit affald. Her kan du se, hvordan du skal gøre.

 

Kontakt

Drift

Turbinevej 10
2860 Søborg
Telefon: 39 57 66 66
drift@gladsaxe.dk

Åbningstider

Mandag-Torsdag: 9.00-14.00
Fredag: 9.00-12.00

Telefontider

Mandag-Torsdag: 8.00-14.00
Fredag: 8.00-12.00

Renhold og snerydning