Tip kommunen

Velkommen til Tip kommunen - vores nye løsning, hvor du hurtigt og let kan anmelde fejl og mangler, som du observerer i dagligdagen. Vi modtager tip om stort set alt, for eksempel huller i vejene, overfyldte skraldespande eller problemer med skilte. 

Hvis vi vurderer, at dit tip er akut, vil vi udbedre det med det samme. Andre tips vil indgå i planlægningen af driften og vedligeholdelsen. Du får ikke en tilbagemelding på dit tip, men du kan se på kortet, når dit tip er registreret.

Vi vil altid gerne have et billede med, når du sender os et tip, da det gør det lettere for os at vurdere problemets omfang og karakter. Du kan dog også sende et tip uden billede.

Vi glæder os til at modtage dine tips.  

Der kan tippes om:

  • Fyldte skraldespande i parker
  • Affald i parker
  • Gadebelysning
  • Defekt/forkert skiltning 
  • Belægningsfejl på veje
  • Belægningsfejl på fortove 
  • Bjørneklo
  • Lugt, støj og røg
  • Andet

Du kan tippe kommunen her

Du kan se tidligere tip her

Hvis du har fået vand i kælderen, kan du på Novafos hjemmeside læse mere. 

Tip Kommunen via vores app

Du kan også foretage din indberetning ved hjælp af vores app til smartphones.

Download app'en ved at klikke på link eller skan QR koden og du kan også downloade app'en fra Google Play (Android) eller AppStore (iphone).

 


  Tip Gladsaxe i Google Play

 


 

  Tip Gladsaxe i AppStore

Driftsforstyrrelser vand

Ved driftsforstyrrelser vedrørende drikkevandet og vandledninger kontaktes Novafos på telefon 44 20 80 00 (mandag til torsdag kl. 8.00 til kl. 15.00 og fredag mellem kl. 8.00 til kl. 14.00.

Har du et akut opstået problem fx ledningsbrud  eller manglende vand udenfor normal åbningstid, kan du kontakte vores vagt på telefon 44 20 80 00.

Driftsforstyrrelser kloak

Ved driftsforstyrrelser vedrørende offentlig kloak kontaktes kontaktes Novafos på telefon 44 20 80 00 (mandag til torsdag kl. 8.00 til kl. 15.00 og fredag mellem kl. 8.00 til kl. 14.00.

Har du et akut opstået problem fx ledningsbrud eller manglende vand udenfor normal åbningstid, kan du kontakte vores vagt på telefon 44 20 80 00.

Kontakt

Drift

Turbinevej 10
2860 Søborg
Telefon: 39 57 66 66
drift@gladsaxe.dk

Åbningstider

Mandag-Torsdag: 9.00-14.00
Fredag: 9.00-12.00

Telefontider

Mandag-Torsdag: 8.00-14.00
Fredag: 8.00-12.00

By, veje og trafik