Veje og trafik

Vejmyndighed

Gladsaxe Kommune og Vejdirektoratet er ansvarlige for at vedligeholde og holde kommunens vejnet rent.

Kommuneveje, private fællesveje, stier og pladser

Gladsaxe Kommune har som vejmyndighed ansvaret for, at vedligeholde cirka 161 km offentlige kommuneveje og cirka 16 km private fællesveje med driftsoverenskomst samt stier og pladser. 

Statsveje

Vejdirektoratet har som vejmyndighed ansvaret for statens veje i Gladsaxe som er:

Hillerødmotorvejen  
Motorringvej 3 
Ringvej B4 
Læs mere på Vejdirektoratet's hjemmeside

Vedligeholdelse og renholdelse omfatter:

  • Belægninger 
  • Bygværker 
  • Skiltning 
  • Signalanlæg 
  • Snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse 

Vedligeholdelse af veje

Gader, veje, cykelstier, stier, fortove, pladser og torve skal være i færdselsmæssig forsvarlig stand. Huller til fare for cyklister og andre trafikanter, opspring i fortovsfliser og lignende skader repareres løbende af Driftsafdelingen. Prioriteringen sker i forhold til færdslens størrelse og art.

Private fællesveje

På private fællesveje har grundejerne ansvaret for vejvedligeholdelsen og kommunen har tilsynet, dog har kommunen vedligeholdelsespligten på de private fællesveje med driftsoverenskomst. Mange private fællesveje har indgået en driftsoverenskomst med kommunen.

Flere myndigheder har broer og tunneler i Gladsaxe. Udover Gladsaxe Kommune vedlige- eller renholder Vejdirektoratet og Banestyrelsen kommunens bygværker og broer.

 

 

 

 

 

Renholdelse, snerydning og glatførebekæmpelse af færdselsarealer påhviler normalt den myndighed, der ejer færdselsarealet op til broen eller tunnelen. Mens vedligeholdelsespligten normalt påhviler ejeren af broen eller tunnelen.

De har ansvaret…

Broer og tunneler, der krydser en motorvej og Ring 4, tilhører Vejdirektoratet.
Broer og tunneler, der krydser S - banen, tilhører Banedanmark.
Broer, der krydser Høje Gladsaxevej, tilhører Gladsaxe Kommune. 

 

Nyheder

Se alle nyheder

Selvbetjening

Betjen dig selv på nettet

Veje og Trafik

Tip kommunen

Tip os om fejl og mangler på Gladsaxes gader og stræder via app eller web. Anmeld huller i vejen, utømte skraldespande, defekte skilte eller gadebelysning og meget andet hurtigt og let.

Tip Kommunen om fejl og mangler på veje og i parker

Tip kommunen

Tip os om fejl og mangler på Gladsaxes gader og stræder via app eller web. Anmeld huller i vejen, utømte skraldespande, defekte skilte eller gadebelysning og meget andet hurtigt og let.

Tip Kommunen om fejl og mangler på veje og i parker

Gravetilladelse

Når du skal fortage ledningsarbejder i eller over offentlige og private fællesveje, fortove og rabatter, skal du søge om en gravetilladelse hos Kommunen. Gravetilladelsen skal søges via RoSyDIGWEB

Gravetilladelse

Gravetilladelse

Når du skal fortage ledningsarbejder i eller over offentlige og private fællesveje, fortove og rabatter, skal du søge om en gravetilladelse hos Kommunen. Gravetilladelsen skal søges via RoSyDIGWEB

Gravetilladelse

Overkørsler

Hvis du ønsker en ny, flytte eller udvide din indkørsel, skal du søge om tilladelse først. Her kan du finde ansøgningsskemaet, typetegninger og læse de generelle betingelser.

Overkørsler

Overkørsler

Hvis du ønsker en ny, flytte eller udvide din indkørsel, skal du søge om tilladelse først. Her kan du finde ansøgningsskemaet, typetegninger og læse de generelle betingelser.

Overkørsler

Brug af vejareal

Ønsker du at opstille en container, skurvogn, stillads eller holde en vejfest på vejareal, kræver det kommunens tilladelse

Brug af vejareal

Brug af vejareal

Ønsker du at opstille en container, skurvogn, stillads eller holde en vejfest på vejareal, kræver det kommunens tilladelse

Brug af vejareal

Fejlmeld dit gadelys

Hvis gadebelysningen ikke virker, kan du her fejlmelde gadebelysningen til Ørsted. Hvis der er fare for stød eller berøringsfare, skal du straks ringe til Ørsted på 72 10 21 60. Fejl på 3 eller flere lygter ved siden af hinanden, kan ikke fejlmeldes online, men skal fejlmeldes på telefon 72 10 21 60

Fejlmeld dit gadelys

Fejlmeld dit gadelys

Hvis gadebelysningen ikke virker, kan du her fejlmelde gadebelysningen til Ørsted. Hvis der er fare for stød eller berøringsfare, skal du straks ringe til Ørsted på 72 10 21 60. Fejl på 3 eller flere lygter ved siden af hinanden, kan ikke fejlmeldes online, men skal fejlmeldes på telefon 72 10 21 60

Fejlmeld dit gadelys

Kontakt

Veje og trafik

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 52
veje@gladsaxe.dk

Åbningstider

Mandag-Fredag: 10.00-14.00

Telefontider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

By, veje og trafik