Opsætning af valgplakater

Valgplakater må opsættes fra kl. 12 den 4. lørdag før valgdagen - læs mere om reglerne for opsætning af valgplakater her.

Regler for valgplakater

 • Ophængte valgplakater skal være forsynet med navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer på den juridisk ansvarlige for opsætningen (f.eks. partiorganisation) eller kontaktoplysninger på den fysiske person, der har iværksat ophængningen. Oplysninger om juridiske personer skal suppleres med oplysninger om navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer på en fysisk person, der repræsenterer den juridiske person.
 • Plakater må ikke være større end 0,8 m2.
 • Ophængning må først ske kl. 12 den fjerde lørdag før valgdagen. 
 • På offentlige veje må valgplakater opsættes på master til vejbelysning, vejtræer, hegn, el-master og indretninger til valgplakater fæstnet i jorden. På private fællesveje må valgplakater opsættes på master til vejbelysning og el-master.
 • Valgplakater må ikke dække autoriseret afmærkning som færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende udstyr. Valgplakater må heller ikke hindre oversigt eller udgøre en fare for trafiksikkerheden.
 • Valgplakater må ikke ophænges, så de medfører skader på vejtræer, vejbelysning, master eller anlæg til forsyning. Der må ikke sømmes, skrues eller nagles plakater op i træerne, ligesom der ikke må saves eller beskæres. Anvend strips eller snor.
 • Der må ikke opsættes valgplakater på motorveje, motortrafikveje eller deres ramper.
 • Der må ikke opsættes valgplakater i midterrabatter, rundkørsler, midterøer, broer mv. på veje, hvor den tilladte hastighed er over 60 km/t. eller midlertidigt nedsat til 60 km/t. eller derunder.
 • Der må ikke opsættes valgplakater på standere, som anvendes til færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende vejudstyr - det vil sige heller ikke på signalstandere.
 • Der må ikke opsættes valgplakater på højspændingsmaster, transformerstationer eller kabelskabe.
 • Der må ikke opsættes valgplakater nærmere end 0,5 m fra kørebanekant eller 0,3 m fra cykelstikant.
   
 • Er plakaterne ophængt over fortov eller cykelsti skal der være mindst 2,3 meter til valgplakatens underkant.
   
 • Afstanden til strømførende ledninger skal være mindst 1,5 m.
 • Valgplakater skal være nedtaget senest otte dage efter valget. Det er praksis, at Gladsaxe Kommunes driftsafdeling nedtager selve valgplakaterne umiddelbart efter valget.

Veddirektoratet har udgivet en lommeguide og en vejledning til hjælp for korrekt opsætning af valgplakater.
Lommeguiden er let at have med på en smartphone.

Læs mere om opsætning af valgplakater på Vejdirektoratets hjemmeside, hvor du bl.a. kan finde direktoratets vejledning med illustrationer og eksempler. Du kan læse mere om valg i Gladsaxe Kommune.

Gladsaxe Kommune har ret til at fjerne forkert opsatte valgplakater og kræve betaling for arbejdet.

Med hensyn til opsætning af valgplakater på vejtræer anmodes om forsigtighed og om at undlade opsætning på mindre træer. Skader på vejtræer og indretninger betales af den/dem, der har hængt op. Jævnfør loven må opsætning også ske på hegn, hvorved forstås opsætning på offentlige hegn og ikke private grundejeres hegn.

Kontakt

Veje og trafik

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 52
veje@gladsaxe.dk

Åbningstider

Mandag-Fredag: 10.00-14.00

Telefontider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Brug af vejareal