Overkørsler

Ønsker du en ny, flytte eller udvide din overkørsel til en dobbelt overkørsel, skal du søge om tilladelse først.

Ansøg om tilladelse

På denne side kan du ansøge om tilladelse til etablering af overkørsel. Du skal udfylde alle nedenstående oplysningsfelter og give en beskrivelse af ønsket placering. Herefter vil du få svar fra Byafdelingen - Veje og Trafik.

Generelle betingelser

Arbejdet anbefales udført af faglært brolægger og udgifter afholdes af grundejeren.

Der anbefales en minimum afstand fra skel mod nabo på 0,3 - 0,5 meter af hensyn til fremtidige hegn, installationer o.s.v.

Når arbejdet afsluttes skal Byafdelingen - Veje og Trafik kontaktes på tlf. 39 57 58 75 eller på email veje@gladsaxe.dk. Dette er af stor betydning for grundejeren, da kommunen kan forlange, at grundejeren foretager opgravning og gensætning af en forkert udført overkørsel. Det påpeges, at ansvaret for overkørslen påhviler grundejeren, indtil endeligt syn og accept er foretaget.

Grundejeren skal sørge for afmærkning og afspærring i tilstrækkeslig grad og er ansvarlige for eventuelle skader opstået under arbejdets udførelse. Der gøres specielt opmærksom på, at der i fortovet er nedgravet kabler og ledninger af forsyningsselskaber. Disse kabler og ledninger kan forekomme umiddelbart under jordoverfladen.

Tilladelse bortfalder, hvis arbejdet ikke er påbegyndt 1 år fra tilladelsens dato..

Navn  
Vejnavn  
Husnr./bogstav  
Telefon/mobil 
E-mail  
Beskrivelse  
Vedhæft evt. dokument 
Her skal du angive hvilken type overkørsel du ansøger om at etablere:
  
  
  
  

Kontakt

Veje og trafik

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 52
veje@gladsaxe.dk

Åbningstider

Mandag-Fredag: 10.00-14.00

Telefontider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Veje og trafik