Handicapparkering

Bilister med handicapkort har fortrinsret til de særligt afmærkede parkeringspladser skiltet eller markeret med handicapsymbol.

Har du parkeringskortets forside klart synlig for kontrol - f.eks. i forruden - må du desuden parkere således:

  • Indtil 15 minutter på steder hvor kun af- og pålæsning er tilladt, steder med parkeringsforbud samt gågader, hvis ærindekørsel er tilladt. Det er dog ikke tilladt at overtræde standsningsforbud.
  • Indtil 1 time på steder, hvor 15 eller 30 minutters parkering er tilladt
  • Ubegrænset parkering på steder, hvor 1,2 eller 3 timers parkering er tilladt – med mindre der på skiltet med handicapsymbolet er angivet en tidsbegrænsning.


Er en tidsbegrænsning angivet, skal den følges og p-skiven indstilles.

Parkeringsreglerne gælder for parkering på offentligt vej/område. På private arealer f.eks. ved boligselskaber og indkøbscentre, hvor det er private firmaer, der står for kontrollen, skal man altid følge de regler, de har opsat på deres skilte. De fleste steder betyder det normal betaling og ingen ekstra tid.

Ønsker du en afmærket p-plads ved dit hjem og/eller din arbejdsplads, skal du henvende dig til kommunen, hvis det drejer sig om offentlig vej eller private fællesvej.

Du kan læse mere om mulighederne for få et handicapparkeringskort på Danske Handicaporganisationers hjemmeside

Parkering