Parkeringsplads med handicapsymbol

Her kan du søge om en handicapparkeringsplads afmærket med handicapsymbol

Ansøg om tilladelse

På denne side kan du ansøge om en handicapparkeringsplads afmærket med handicapsymbol. . Du skal udfylde alle nedenstående oplysningsfelter og sende dokumentation. Herefter vil du få svar fra Byafdelingen - Gladsaxe Parkering.

Vejledning

Du skal udfylde skemaet så fyldestgørende som muligt og fremsende en kopi af dit handicapparkeringskort. Vi skal bruge alle oplysningerne for at kunne træffe en afgørelse.

Vi forbeholder os ret til at kontrollere dine oplysninger hos Danske Handicaporganisationer og andre relevante myndigheder.

Du skal være opmærksom på, at pladsen kun etableres, hvor de trafikale forhold tillader det, og når der på baggrund af den fremsendte ansøgning er dokumenteret et særligt behov.

Ved afmærkning af parkeringspladser med handicapsymbol er det Gladsaxe Kommune, der udfører, vedligeholder og, når det bliver aktuelt, fjerner afmærkningen.

Du har pligt til at underrette Gladsaxe Kommune, når du ikke længere har brug for pladsen. Dette kan være hvis behovet ændrer sig, du flytter eller hvis du ikke længere har bil.

Det betyder, at Veje og Trafik laver en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, og kun hvis der er særligt tungtvejende grunde reserveres pladsen.

Du skal med ansøgningen medsende dokumentation for, at der er sådanne særligt tungtvejende grunde.
Du skal derfor medsende:

  • Evt. kopi af bevillingsskrivelse for støtte til bil, jf. servicelovens § 114
  • Evt. dokumentation for godkendelse til regional trafikselskabs handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede
  • Kopi af nyere lægeerklæring, der dokumenterer behovet, herunder hvor langt du kan gå
  • Kopi af dit handicapparkeringskort.

 

Fulde navn 
Adresse 
Postnr. og by 
Telefon i dagtimerne 
E-mail 
Hvilket år har du fået bevilliget dit handicapparkeringskort? 
Handicapparkeringskortets nr. 
Udløbsdato 
Angiv adresse for handicapplads 
Hvis ja, opgiv adresse på pladsen 
Hvor langt kan du gå (Angiv ca. meter) 
Er der mulighed for parkering på privat grund
 
Er du fører af bilen
 
Hvis nej, hvem er så fører  
Bilen registreringnummer 
Angiv bilens størrelse
 
Beskriv hvis der er andre forhold (f.eks. ved ind- og udstigning), der skal tages hensyn til? 
Send dokumentation  
Er der andre forhold (f.eks. ved ind- og udstigning), der skal tages hensyn til? 
Vedhæft skitse 
  
Ansøg om handicap p-plads