Parkeringsplads med nummerpladetavle

Her kan du søge om en handicapparkeringsplads med nummertavle

Ansøg om tilladelse

På denne side kan du ansøge om en handicapparkeringsplads med nummerpladetavle. Du skal udfylde alle nedenstående oplysningsfelter og sende dokumentation. Herefter vil du få svar fra Byafdelingen - Gladsaxe Parkering.

Vejledning

Du skal udfylde skemaet så fyldestgørende som muligt og fremsende en kopi af den nødvendige dokumentation. Vi skal bruge alle oplysningerne for at kunne træffe en afgørelse.

Det er som hovedregel ikke muligt for kommunen at reservere parkeringspladser til enkeltpersoner. Eneste undtagelse er pladser, der benyttes af handicappede. Undtagelsen er beskrevet i færdselslovens § 92, stk. 3: ”Når særligt tungtvejende hensyn taler herfor, kan vejbestyrelsen og vejmyndigheden efter stk. 1 træffe bestemmelse om, at en parkeringsplads skal reserveres til et eller flere bestemte køretøjer, som anvendes af en person med handicap”

Det følger endvidere af kommentarerne til lov 2006-12-20 nr. 1565 om ændring af færdselsloven og pasloven, at det navnlig kan være relevant at etablere individuelle handicapparkeringspladser med henblik på at sikre, at personer med svære handicap kan parkere tæt på bopæl og arbejdsplads eller lignende.

Det betyder, at Veje og Trafik laver en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, og kun hvis der er særligt tungtvejende grunde reserveres pladsen til et eller flere bestemte køretøjer.

Du skal være opmærksom på, at pladsen kun etableres, hvor de trafikale forhold tillader det, og når der på baggrund af den fremsendte ansøgning er dokumenteret et særligt behov.

Ved opsætning af nummerpladetavle ved en parkeringsplads er det Gladsaxe Kommune, der udfører, vedligeholder og, når det bliver aktuelt, fjerner afmærkningen.

Du har pligt til at underrette Gladsaxe Kommune, når du ikke længere har brug for pladsen. Dette kan være hvis behovet ændrer sig, du flytter eller hvis du ikke længere har bil.

Du skal med ansøgningen medsende dokumentation for, at der er sådanne særligt tungtvejende grunde.
Du skal derfor medsende:

  • Evt. kopi af bevillingsskrivelse for støtte til bil, jf. servicelovens § 114
  • Evt. dokumentation for godkendelse til regional trafikselskabs handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede
  • Kopi af nyere lægeerklæring, der dokumenterer behovet, herunder hvor langt du kan gå
  • Kopi af dit handicapparkeringskort.

Fulde navn 
Adresse 
Postnr. og by 
Telefon i dagtimerne 
E-mail 
Hvilket år har du fået bevilliget dit handicapparkeringskort 
Handicapparkeringskortets nr. 
Udløbsdato 
Jeg ønsker at få opsat nummerpladetavle på handicappladsen ved:
 
Adresse for handicapplads 
I hvilket tidsrum skal pladsen bruges 
Ønskes nummerpladetavlen påført en allerede eksisterende plads?
 
Hvis ja, opgiv adresse på pladsen 
Hvor langt kan du gå (Angiv ca. meter) 
Er der mulighed for parkering på privat grund
 
Er du fører af bilen
 
Hvis nej, hvem er så fører  
Bilen registreringnummer 
Pladsens udformning og størrelse
 
Beskriv hvis der er andre forhold (f.eks. ved ind- og udstigning), der skal tages hensyn til? 
Send dokumentation  
Vedhæft skitse 
Er der andre forhold (f.eks. ved ind- og udstigning), der skal tages hensyn til? 
  
Ansøg om handicap p-plads