Parkeringskontrol

Gladsaxe Kommune har pr. 1.1.2016 overtaget ansvaret for parkeringskontrollen fra politiet. Den praktiske opgave med at kontrollere om køretøjer holder lovligt parkeret, varetages af parkeringsvagter fra Gladsaxe Kommune i henhold til færdselsloven samt den kommunale bekendtgørelse om standsning og parkering i Gladsaxe Kommune.

Politiet kan dog stadig uddele parkeringsbøder, hvis en parkering decideret er til fare for andre, eller forhindrer andre trafikanters færdsel.

Parkeringsafgifter og klageadgang

Opkrævningen af parkeringsafgiften bliver sendt til den, der er registreret som ejer af bilen.

Hvis du vil klage over en parkeringsafgift, skal den sendes til den myndighed, som har udstedt afgiften. Det kan være politiet, kommunen eller det private firma, der udsteder parkeringsafgifter på en privat parkeringsplads.
Parkeringsafgiften skal betales senest ti dage efter, at du har modtaget den. Ellers vil sagen komme for fogedretten, og det koster yderligere, hvis du ikke får medhold. Ønsker du at få udsat betalingen af parkeringsafgift udstedt af Gladsaxe kommune, skal du sende din anmodning til Parkeringsservice Gladsaxe.

Gladsaxe Kommune behandler kun klager over parkeringsafgifter udstedt af kommunens p-vagter.

Hvis du ønsker at klage over en parkeringsafgift, skal dette ske skriftligt. Inden du klager over en parkeringsafgift er det vigtigt at du kontrollerer den omhyggeligt. Mener du fortsat, at parkeringsafgiften er givet uberettiget, kan du sende en skriftlig klage til Parkeringsservice Gladsaxe. Det skal fremgå tydelig af din klage, hvorfor du klager over din afgift.

Husk at Parkeringsservice Gladsaxe afgør klager over parkeringsafgifter ud fra om Færdselsloven eller parkeringsreglerne er overtrådt.
At parkering har fundet sted i god tro, medfører ikke i sig selv frafald af afgiften.
Bemærk at pålagte parkeringsafgifter kun kan ændres, hvis der er hjemmel for det i Færdselsloven.

Hvis vi modtager en klage over afgiften inden udløb af betalingsfristen på 10 dage, sætter vi opkrævningen i bero indtil klagen er afgjort. Parkeringsservice Gladsaxe’s afgørelse efter færdselslovens § 121, stk. 2, kan ikke indbringes for en højere administrativ myndighed. Får du ikke medhold i din klage og undlader du alligevel at betale parkeringsafgiften, så vil sagen automatisk overgå til SKAT.

For at kunne behandle din klage skal den som minimum indeholde følgende:

 • P-afgiftnummer
 • Bilens registreringsnummer
 • Dit navn, adresse, postnr. og by
 • E-mail
 • Årsagen til, at du synes at afgiften bør bortfalde.


Du kan printe klageblanketten, udfylde den og sende den med post til By- og Miljøforvaltningen, Parkering Gladsaxe, Rådhus Allé 7, 2860 Søborg eller på email til: parkering@gladsaxe.dk

Du kan kontakte By- og Miljøforvaltningen, Parkering Gladsaxe, Rådhus Allé 7, 2860 Søborg.
Email parkering@gladsaxe.dk. Telefon 39 57 55 00
Åbningstid: Mandag til tirsdag, torsdag til fredag kl. 10 - 12. Onsdag er lukket. 

Den 1. april 2017 ændres telefontiden til mandag - tirsdag 10-12, onsdag er lukket og torsdag - fredag 10-12.

Vil du undgå en parkeringsafgift, så skal du bl.a. huske disse bestemmelser:

 • P-skive skal benyttes, hvor der er skiltet med tidsbegrænset parkering
 • Der må kun være én p-skive i bilen
 • P-skiven skal være placeret synligt i højre side af frontruden
 • P-skiven indstilles for tidspunktet for parkeringens begyndelse
 • Standsning og parkering på cykelsti eller cykelbaner er ikke tilladt
 • Standsning og parkering ud for en cykelstiudkørsel eller mindre end 5 m foran udkørslen
 • Parkering er forbudt ud for ind- og udkørsel fra ejendomme
 • Standsning og parkering i vejkryds og T-kryds er ikke tilladt tættere på krydset end ti meter
 • Standsning eller parkering er ikke tilladt på fodgængerfelt eller indenfor 5 m før
 • Standsning eller parkering er ikke tilladt ved siden af spærrelinje, hvis afstanden mellem køretøjet og linjen er mindre end 3 m.
 • Standsning og parkering på reserverede p-pladser (herunder handicap pladser og hyrevognspladser)
 • Respektér skiltet eller opstribet standsnings- og parkeringsforbud


Læs mere om parkeringsregler i Guide til parkering i Gladsaxe Kommune

Parkering