Private fællesveje med driftsoverenskomst

Opsigelse af driftsoverenskomster for private fællesveje

Gladsaxe Kommune opsiger alle eksisterede driftsoverenskomster og tillægsaftaler for private fællesveje pr. 31. december 2019, da det har vist sig, at Gladsaxe Kommune ikke lovligt må indgå disse driftsoverenskomster

Hvis du er ejer af en ejendom, der støder op til en privat fællesvej, som du har vejret til, og som har indgået en driftsoverenskomst med kommunen, har det derfor betydning for dig.

Baggrund for opsigelse

Ankestyrelsen har på baggrund af en sag i Lyngby Taarbæk Kommune udtalt, at kommuner ikke må tilbyde grundejere disse ydelser, hvis der ikke er tale om at udnytte overkapacitet på driftsområdet. I Gladsaxe Kommune er serviceydelserne er baseret på en fast takst, der er afregnet med private aktører for arbejdernes udførelse. Der er således ikke tale om udnyttelse af en kommunal overskudskapacitet.

Ankestyrelsens udtalelse betyder, at Gladsaxe Kommune ikke lovligt kan fortsætte den gældende ordning. Trafik- og Teknikudvalget har derfor den 10. december 2018 besluttet, at det er nødvendigt at bringe driftsoverenskomsterne mellem kommunen og grundejerne til ophør – se dagsorden.

Hvad betyder det for dig?

Opsigelsen betyder, at du som grundejer fra 1. januar 2020 selv skal sørge for drift- og vedligeholdelse af den private fællesvej i henhold til gældende regler.

Det indbefatter de opgaver de opgaver der tidligere er indgået i driftsoverenskomsten: renholdelse, snerydning og glatførebekæmpelse af kørebaner, vedligeholdelse af skiltning og afmærkning, vejbelysning, renholdelse af vejafvandingsbrønde ved oprensning af sandfang, samt mindre asfalt- og fortovsreparationer. Derudover har nogle private fællesveje indgået en tillægsaftale, der omfatter større vejvedligeholdelsesopgaver.

Informationsmøde

Kommunen inviterer tirsdag 21. maj 2019 kl. 19.00 – 20.30 til et informationsmøde om ophør af driftsoverenskomsterne.

Mødet bliver afholdt i Rådhuskælderen på Gladsaxe Rådhus, Rådhus Allé 7, 2860 Søborg. Adgang sker via indgang B, som er vist på nedenstående oversigtskort.

På mødet vil blive informeret om baggrunden for opsigelserne, og hvilke konsekvenser det vil få for de grundejere, der støder op til en privat fællesvej. Derudover vil der blive orienteret om grundejernes forpligtelser, og hvordan de kan opfyldes. Desuden vil der også være gode råd til hvordan man i fællesskab på vejen kan organisere sig på en praktisk måde.

Af hensyn til pladserne i mødelokalet opfordres til, at man på den enkelte private fællesvej sender nogle repræsentanter for vejen.

Tilmelding til mødet skal ske på veje@gladsaxe.dk senest søndag 19. maj 2019.

Kontakt

Veje og trafik

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 52
veje@gladsaxe.dk

Åbningstider

Mandag-Fredag: 10.00-14.00

Telefontider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Veje og trafik