Private fællesveje med driftsoverenskomst

Opsigelse af driftsoverenskomster for private fællesveje

Gladsaxe Kommune opsiger alle eksisterede driftsoverenskomster og tillægsaftaler for private fællesveje pr. 31. december 2019, da det har vist sig, at Gladsaxe Kommune ikke lovligt må indgå disse driftsoverenskomster

Hvis du er ejer af en ejendom, der støder op til en privat fællesvej, som du har vejret til, og som har indgået en driftsoverenskomst med kommunen, har det derfor betydning for dig.

Baggrund for opsigelse

Ankestyrelsen har på baggrund af en sag i Lyngby Taarbæk Kommune udtalt, at kommuner ikke må tilbyde grundejere disse ydelser, hvis der ikke er tale om at udnytte overkapacitet på driftsområdet. I Gladsaxe Kommune er serviceydelserne er baseret på en fast takst, der er afregnet med private aktører for arbejdernes udførelse. Der er således ikke tale om udnyttelse af en kommunal overskudskapacitet.

Ankestyrelsens udtalelse betyder, at Gladsaxe Kommune ikke lovligt kan fortsætte den gældende ordning. Trafik- og Teknikudvalget har derfor den 10. december 2018 besluttet, at det er nødvendigt at bringe driftsoverenskomsterne mellem kommunen og grundejerne til ophør – se dagsorden.

Hvad betyder det for dig?

Opsigelsen betyder, at du som grundejer fra 1. januar 2020 selv skal sørge for drift- og vedligeholdelse af den private fællesvej i henhold til gældende regler.

Det indbefatter de opgaver de opgaver der tidligere er indgået i driftsoverenskomsten: renholdelse, snerydning og glatførebekæmpelse af kørebaner, vedligeholdelse af skiltning og afmærkning, vejbelysning, renholdelse af vejafvandingsbrønde ved oprensning af sandfang, samt mindre asfalt- og fortovsreparationer. Derudover har nogle private fællesveje indgået en tillægsaftale, der omfatter større vejvedligeholdelsesopgaver.

Afholdt informationsmøde

Kommunen afholdt tirsdag 21. maj 2019 kl. 19.00 – 20.30 et informationsmøde om ophør af driftsoverenskomsterne og konsekvenserne heraf for berørte grundejere og beboere.

Link til præsentationen fra mødet.

Supplerende materiale:
Oversigtskort over private fælleveje med og uden overenskomst
Oversigt over private fællesveje og serviceaftaler

Du kan se om din private fællesvej har indgået driftsaftale med eller uden stor tillægsaftale ved at gå ind på kommunen webkort

Endvidere er forvaltningen i færd med at udarbejde en liste med ofte stillede spørgsmål og svar, som forventes tilgængelig her på siden i løbet af juni 2019.

Kontakt

Veje og trafik

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 52
veje@gladsaxe.dk

Åbningstider

Mandag-Fredag: 10.00-14.00

Telefontider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Veje og trafik