Trafikstøj

Læs om trafikstøj - Støjhandlingsplan for vejtrafik 2018-2023

Trafik- og Teknikudvalget godkendte 12. november 2018 Støjhandlingsplan for vejtrafik 2018 - 2023.

Støjhandlingsplanen er udarbejdet på baggrund af kommunens støjkortlægning udført 2017. Kortlægningen omfatter kun støj fra vejtrafikken fra veje med mere end 500 biler pr. døgn.

Miljøstyrelsens hjemmeside kan du se Gladsaxe Kommunes støjkortlægning sammen med andre kommuners støjkortlægning.

Kontakt

Veje og trafik

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 52
veje@gladsaxe.dk

Åbningstider

Mandag-Fredag: 10.00-14.00

Telefontider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Veje og trafik