Tilskud til støjisolering

Byrådet i Gladsaxe Kommune vil gøre en indsats for, at flere boliger bliver isoleret mod vejstøj og har derfor afsat 400.000 kr. årligt for 2019-2022 til en støjrenoveringspulje.

Ejere af boliger, der kan søge om støtte, har fået brev direkte fra Gladsaxe Kommune. Det drejer sig om helårsboliger fra før 1984, der er belastet med et udendørs støjniveau på mindst 68 dB(A). Støjbelastningen af boliger i Danmark kan ses her.

  • Ejendomsejer/bestyrelse kan søge om tilskud ved at udfylde nedenstående skema
  • Vinduer, der er nedslidte, bliver prioriteret først.
  • Du kan søge om støtte til støjdæmpende vinduer/glas eller etablering af støjdæmpende friskluftsventiler i beboelsesrum.
    • Beboelsesrum er stuer, værelser samt køkkener, der bruges til ophold.
  • Du kan som udgangspunkt kun søge om støtte til de vinduer, der vender ud mod støjkilden.
  • Tilskuddet udgør 50 % af udgifterne, dog højst 25.000 kr. pr. bolig.

Når ansøgningsfristen er udløbet, vil kommunen behandle ansøgningerne, og du vil få besked om, hvorvidt du har mulighed for at få tilskud. Arbejdet må først sættes i gang, når tilbuddet er godkendt. Du har også mulighed for kun at søge om støtte til indkøb af vinduer og materialer, hvis du ønsker at udføre arbejdet selv. Skriv det i bemærkningsfeltet i skemaet.

Du binder dig ikke til at få udført noget arbejde ved at indsende denne ansøgning.

Du kan få yderligere oplysninger på mail: stoejpulje@gladsaxe.dk eller ved at ringe på tlf.: 39575928

Ansøgningen skal være sendt senest 1. maj eller 1. oktober.


Ansøgningsblanket - Støjpulje 2019-2022

Ejer/bestyrelsesformand af ejendommen, som har modtaget brev, søger hermed om tilskud til støjisolering.

Navn   
Vejnavn og husnummer:  
Postnummer  
E-mail:  
Telefon:  
Har grundejeren adressebeskyttelse 
 
______________________________________________________________________________________
Hvad ønsker du støtte til? 
Friskluftsventiler, antal 
Antal vinduer over 2 m2 
Antal vinduer under 2 m2 
Hvilket årstal er vinduerne fra? 
______________________________________________________________________________________
Vedlæg foto af facade  
Vedlæg foto af vinduesramme 
Vedlæg evt. ekstra foto af vinduesramme 
Bemærkninger (skriv bla. her, hvis du kun ønsker tilskud til indkøb - ikke til håndværkerydelser) 
SEND ANSØGNING - tryk på knappen Send
Trafikstøj