Afhentning af haveaffald er startet

Mandag 12. februar 2018

Afhentning af haveaffald er startet.

Du skal passe på i frostvejr. Frostvejr og haveaffaldsbeholdere er ikke en god kombination. Haveaffaldet kan fryse fast i beholderne og plasten som beholderne er lavet af bliver mere skrøbelig i frostvejr.For at få den frosne haveaffald ud af beholderne kan det være at skraldemændene bliver nød til at "banke beholderne". Det giver en øget risiko for at beholderne går i stykker ved tømning.

Du hæfter selv for eventuelle skader på din beholder, som følge at det frosne affald. Du kan undgå eventuelle skader ved at benytte papirsække i stedet i perioder med frost.

Læs mere om haveaffald

Håndbog til affaldshåndtering ved nybyggeri og renoveringer i Gladdsaxe Kommune

Mandag 19. februar 2018

Her kan du få et overblik over de regler, der gælder for affaldshåndtering i nybyggeri eller i byggerier, der skal renoveres.

Læs mere

Vejledning til at læse din ejendomsskattebillet

Fredag 01. december 2017

Renovationsopkrævningen på årets ejendomsskattebillet er desværre vanskelig at læse.

Det skyldes, at vi er ved at skifte til en ny opkrævningsmetode og der er problemer med læsevenligheden i det gamle system.

Tryk på "Læs mere" så får du en vejledning til, hvordan du læser ejendomsskattebilletten

Læs mere

Afhentningskalender 2018

Mandag 18. december 2017

Så er din afhentningskalender for 2018 klar.

 

Kalender 2018

Sne på adgangsvejen

Mandag 18. december 2017

Du skal være opmærksom på, at det er dit ansvar, at der er ryddet for sne og glatførebekæmpet på adgangsvejen frem til dit stativ/container. Ligeledes skal du være opmærksom på, at der er "hul" i evt. snevold mellem vej og fortov

Såfremt du ikke kan nå at rydde for sne og glatførebekæmpe, kan du vælge at køre beholdere til dagrenovation (etageejendomme) og beholdere til genanvendeligt affald frem til skel. Du skal være opmærksom på, at containerne ikke må blokere fortov og kørevejen.

Hvis dit dagrenovation ikke bliver tømt på grund af manglene snerydning, eller adgangvejen ikke er glatførebekæmpet, kan du under selvbetjening bestille en tømning uden for ordinær rute. Mindre ejendomme, parcel- og rækkehuse kan også på selvbetjeningen købe ekstra sække til at sætte frem. Er dit affald ikke blevet hentet kan du også ved næste tømning sætte en ekstra sæk med dagrenovation frem og du kan også sætte ekstra klare sække med plast ved din to-delte beholder til plast og metal. 

 

Hent kompost på genbrugsstationen

Fredag 12. februar 2016

I perioden fra  mandag den 14. marts  til søndag den 1. maj kan borgere i Gladsaxe Kommune hente gratis kompost på genbrugsstationen. Komposten er fremstillet ved kompostering af kildesorteret have- og parkaffald. På grund af den naturlige varmeudvikling under komposteringsprocessen indeholder komposten kun meget få spiredygtige ukrudts frø. Komposten skal blandes med den almindelige havejord

Anvendelse
Vækst-muld kan blandt andet anvendes som erstatning for muldjord, til vedligeholdelse omkring buske og træer, i bede og rabatter, i køkkenhaver, til udskiftning af jord samt til forbedring af jord med højt ler indhold. Vækst-muld kan også lægges i et lag, som eventuelt efterfølgende opblandes med den underliggende jord.

Selvbetjening

Betjen dig selv på nettet

Affald og genbrug

Få overblik over dit affald og indberet problemer

• Se dine affaldsordninger • Se dine beholder-tilmeldinger • Få ændret typen eller mængden af materiel • Se og print en tømmekalender • Indberet problemer vedr. din affaldsafhentning • Indberet hvis dit materiel til genanvendeligt affald er i stykker • Se dine bestillinger

Få overblik over dit affald og indberet problemer

Få overblik over dit affald og indberet problemer

• Se dine affaldsordninger • Se dine beholder-tilmeldinger • Få ændret typen eller mængden af materiel • Se og print en tømmekalender • Indberet problemer vedr. din affaldsafhentning • Indberet hvis dit materiel til genanvendeligt affald er i stykker • Se dine bestillinger

Få overblik over dit affald og indberet problemer

Tip kommunen

Har du observeret overfyldninger, henkastet affald, graffiti, eller afbrænding ved en af kommunens offentlige standpladser til glas, papir og batterier - Tip os

Tip kommunen

Tip kommunen

Har du observeret overfyldninger, henkastet affald, graffiti, eller afbrænding ved en af kommunens offentlige standpladser til glas, papir og batterier - Tip os

Tip kommunen

Bestil flishugning

Bestil flishugning

Til- og afmelding email- og sms- service

Til- og afmelding email- og sms- service

Bestil en beholder til glas og papir

Borgere med parcel- eller rækkehus kan bestille en 2-delt beholder til glas og papir. Beholderen bliver leveret inden for 4 uger.

Bestil en beholder til glas og papir

Bestil en beholder til glas og papir

Borgere med parcel- eller rækkehus kan bestille en 2-delt beholder til glas og papir. Beholderen bliver leveret inden for 4 uger.

Bestil en beholder til glas og papir

Køb tømning udenfor ordinær rute

Det er muligt at købe ekstra afhentning af dit affald uden for ordinær rute. Du køber ydelsen her.

Køb tømning udenfor ordinær rute

Køb tømning udenfor ordinær rute

Det er muligt at købe ekstra afhentning af dit affald uden for ordinær rute. Du køber ydelsen her.

Køb tømning udenfor ordinær rute

Køb klistermærke til ekstra sæk

Holder du fest eller har du i perioder ekstra affald kan du købe et klistermærke, som du kan sætte på en sæk, som du selv køber. Ekstra sækken sætter du ved siden af dit dagrenovation

Køb klistermærke til ekstra sæk

Køb klistermærke til ekstra sæk

Holder du fest eller har du i perioder ekstra affald kan du købe et klistermærke, som du kan sætte på en sæk, som du selv køber. Ekstra sækken sætter du ved siden af dit dagrenovation

Køb klistermærke til ekstra sæk

Afhentning af batterier og lyskilder

Er din ejendom tilmeldt Gladsaxe Kommunes "miniordning for batterier og lyskilder", kan den ansvarlige for ordningen bestille afhentning af de røde kasser her.

Afhentning af batterier og lyskilder

Afhentning af batterier og lyskilder

Er din ejendom tilmeldt Gladsaxe Kommunes "miniordning for batterier og lyskilder", kan den ansvarlige for ordningen bestille afhentning af de røde kasser her.

Afhentning af batterier og lyskilder

Køb en kompostbeholder

Vi sælger HUMUS kompostbeholderen med kommunalt tilskud, da vi ønsker at støtte kompostering. Køb et værdibevis til beholderen her.

Køb en kompostbeholder

Køb en kompostbeholder

Vi sælger HUMUS kompostbeholderen med kommunalt tilskud, da vi ønsker at støtte kompostering. Køb et værdibevis til beholderen her.

Køb en kompostbeholder

Køb tømning af en fejlsorteret beholder

Har du ikke mulighed for at sortere affaldet i beholderen korrekt, kan du bestille en særlig tømning af beholderen.

Køb tømning af en fejlsorteret beholder

Køb tømning af en fejlsorteret beholder

Har du ikke mulighed for at sortere affaldet i beholderen korrekt, kan du bestille en særlig tømning af beholderen.

Køb tømning af en fejlsorteret beholder

Download affaldsapp

Gør din hverdag nem. Download vores affaldsapp, Her kan du indberette afvigelser, få vejledning til at sortere dit affald rigtigt, købe ekstra sække,.......

Download affaldsapp

Download affaldsapp

Gør din hverdag nem. Download vores affaldsapp, Her kan du indberette afvigelser, få vejledning til at sortere dit affald rigtigt, købe ekstra sække,.......

Download affaldsapp

Anmeld Byggeaffald

Inden du nedriver eller totalrenoverer din bolig, skal du undersøge, om der er farlig stoffer i din bolig. Du skal desuden anmelde hvilken type affald, der kommer fra dit bygge -/renoveringsprojekt.

Anmeld byggeaffald

Anmeld Byggeaffald

Inden du nedriver eller totalrenoverer din bolig, skal du undersøge, om der er farlig stoffer i din bolig. Du skal desuden anmelde hvilken type affald, der kommer fra dit bygge -/renoveringsprojekt.

Anmeld byggeaffald

Kontakt

Miljø

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
miljo@gladsaxe.dk

Åbningstider

Mandag-Fredag: 10.00-14.00

Telefontider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Byg og bolig