Affald for børn og unge

Indsamlet affald i Gladsaxe

I Gladsaxe Kommune indsamler vi affald på flere forskellige måder.

Hos borgerne henter vi flere forskellige typer affald:

Desuden kan borgerne bringe deres øvrige affald til Gladsaxes Kommunens genbrugsstation og til de offentlige beholdere, hvor borgerne kan aflevere glas, papir og batterier.

På Hr. og fru Genbrug - status på de nye ordninger kan du læse mere om vores nye ordninger for genanvendeligt affald og se de seneste opdaterede mængder for vores indsamlinger.

Links til gode hjemmesider

I kan finde inspiration til at arbejde med affald og genbrug på skoler og daginstitutioner via disse links:

  • affald.dk (åbner i et nyt vindue) undervisning for børn og unge

Tjek også disse hjemmesider, som har kampagner om affald målrettet børn og unge:

  • dn.dk (åbner i et nyt vindue) Danmarks Naturfredningsforenings skoletjeneste 
  • dåserydderen.dk (åbner i et nyt vindue) Dansk Retursystems kampagne
  • groentflag.dk (åbner i et nyt vindue) Friluftsrådets mærkningsordning Grønt Flag - Grøn Skole

Vestforbrænding har en række undervisningstilbud og undervisningsmateriale. Både undervisningstilbuddene og undervisningsmaterialerne er gratis. Du kan læse om de spændende tilbud her.

Besøg på Genbrugsstationen

Skoleklasser kan også få en rundvisning på genbrugsstationen på Turbinevej 10 og høre om hvad der sker med affaldet, efter at det er sorteret. Du kan booke besøg ved at kontakte Miljøafdelingen - Virksomheder og Affald - på telefon 39 57 58 51 eller på  affald@gladsaxe.dk.

Vestforbrænding har udarbejdet en del undervisningsmateriale, som kan bruges i forbindelse med besøget på genbrugsstationen. Noget af det kan bestilles gratis som klassesæt via Pædagogisk Central Gladsaxe, Berit S. Nielsen, tlf. 39 57 62 73.

 

Få hjælp til at lave dit eget papir

I grønt IDEcenter kan I låne et klassesæt til fremstilling af jeres eget papir. I kan låne sættet ca. 14 dage. Ring evt. i forvejen og hør om sættet er hjemme. Se grøntIDEcenters åbnings - og telefontider her.

Udover det som er i kassen, skal I bruge papirmateriale (gamle aviser), en boremaskine eller kraftig blender, strygejern og strygebræt og viskestykker/klude. 

Fremstilling af papir

Affald og genbrug