Affaldets rejse

Når vi har hentet det genanvendelige affald hos dig skal det ud på en lang rejse. Rejsen afhænger af affaldstypen.

Plast
Når din beholder til plast bliver tømt, kører skraldemanden plasten til Vestforbrændings omlastning i Glostrup. I omlastningshallen blandes affaldet sammen med alt det andet plastik fra andre husstande og bliver herefter presset og pakket i 400 kg baller.

Når der er plastik nok til at fylde ladet på en stor lastbil, transporteres det til plastsorteringsanlægget Swerec i Sverige. På anlægget i Swerec bliver plastikken finsorteret i forskellige plasttyper, som f.eks. PET, PP, PS og PE-plast. Læs mere om de forskellige plastiktyper her. Til sidst pakkes plasten igen i baller, og bliver solgt til produktionsvirksomheder som rene plasttyper. Produktionsvirksomhederne vasker og smelter plastikken, så den på ny kan anvendes i produktionen af nye produkter.

Metal
Efter din beholder til metal er tømt, kører skraldemanden metallet ud på Vestforbrændings omlastningsanlæg i Glostrup. På Vestforbrænding blander man metallet sammen med alt det andet metal fra andre husstande og transporterer herefter metallet til virksomheden Stena i Roskilde. Stena sorterer metallet i forskellige metaltyper og legeringer (som f.eks. aluminium, kobber, jern og stål). Herefter sælger Stena metaltyperne til forskellige smelteværker. F.eks. fragtes aluminiummet til Stenas eget aluminiumsværk i Sverige. På aluminiumsværket smeltes, klargøres og sælges aluminiummet til bilproducenter, radio/tv producenter og andre produktionsvirksomheder, der anvender aluminium.

Glas
Når din glasbeholder bliver tømt, transporterer skraldemændene glasset ud på Vestforbrænding i Glostrup, hvor glasset samles med det øvrige indsamlede glas. Fra Glostrup køres glasset på lastbiler til sorteringsanlægget Reiling ved Næstved. Reiling sorterer herefter glasset i klart og farvet glas, mens eventuelle låg og propper fjernes i sorteringsprocessen. Herefter smeltes glasset sammen med en blanding af sand, kalk og soda i store smelteovne. Til sidst hældes den nye glasmasse i forme, hvor man støber nye flasker og konservesglas.  

 

Pap
Det indsamlede pap køres til Vestforbrændings anlæg i Frederikssund. I Frederikssund bliver pappet presset sammen og samlet i store baller. Herefter bliver pappet transporteret videre til papir og kartonfabrikken Varel, tæt på Bremen i Tyskland. På Varel blander man pappet sammen med vand og forskellige kemikalier, som opløser pappet til en flydende masse bestående af vand, papfibre og kemikaler. Når pappet er helt opløst sorteres klips, fragtbrevslommer og andet fra. Papmassen fordeles efterfølgende ud på en ca. otte meter bred dug og bliver kørt ind i en kæmpestor tørremaskine, hvor vandet fordamper. Når alt vandet er fordampet, har papfibrene dannet en stor plade karton. Karton kan laves i forskellige tykkelser alt afhængig af, hvor stærkt kartonet skal være. Karton kan fx bruges til skotøjsæsker eller lignende. Hvis man skal lave nye papkasser eller bølgepap, sætter man tre stykker karton sammen. Man lægger et stykke fladt karton nederst. Ovenpå lægger man et andet stykke bølget karton og til sidst et nyt stykke fladt karton. Det bølgede karton ligger som fyldet i en sandwich mellem de to flade stykker. Først, når man har sammensat de tre stykker karton, har man det, som vi i daglig tale kalder for pap.

Papir
Papiret fra din papircontainer bliver samlet ind og kørt til Vestforbrændings omlastningshal i Glostrup og blandes med alt det øvrige, indsamlede papir. Herefter køres størstedelen af papiret til HCS i Glostrup, hvor det pakkes i store baller og lastes på lastbiler og transporteres til papirmøllen UPM i Tyskland. Hos UPM ryger papiret ned i et kæmpestort kar med vand, hvor man vasker tryksværte, tusch og clips ud. Den tilbageværende grød af papir filtreres, så man får fjernet de ødelagte, korte papirfibre, som ikke kan bruges til genanvendelse. De resterende, lange fibre spredes ud på en fiberdug og tørres i en 500 meter lang maskine. Når fibrene er tørre, er det blevet til nyt papir. Til sidst sælges det nye papir til avis- og reklametrykkerier og ender formentlig i din postkasse som en ny avis. Den del af papiret, som UPM ikke modtager, bliver solgt til forskellige genanvendelsesvirksomheder. Her bliver det blandt andet til æggebakker, bølgepap og lignende.

Selvbetjening

Betjen dig selv på nettet

Affald og genbrug

Få overblik over dit affald og indberet problemer

Se dine affaldsordninger. Se dine beholder-tilmeldinger. Affaldsbeholderen er i stykker. Få ændret typen eller mængden af materiel. Se og print en tømmekalender. Indberet problemer vedr. din affaldsafhentning. Indberet hvis dit materiel til genanvendeligt. Se dine bestillinger.

Få overblik over dit affald og indberet problemer

Få overblik over dit affald og indberet problemer

Se dine affaldsordninger. Se dine beholder-tilmeldinger. Affaldsbeholderen er i stykker. Få ændret typen eller mængden af materiel. Se og print en tømmekalender. Indberet problemer vedr. din affaldsafhentning. Indberet hvis dit materiel til genanvendeligt. Se dine bestillinger.

Få overblik over dit affald og indberet problemer

Tip kommunen

Har du observeret overfyldninger, henkastet affald, graffiti, eller afbrænding ved en af kommunens offentlige standpladser til glas, papir og batterier - Tip os

Tip kommunen

Tip kommunen

Har du observeret overfyldninger, henkastet affald, graffiti, eller afbrænding ved en af kommunens offentlige standpladser til glas, papir og batterier - Tip os

Tip kommunen

Bestil flishugning

Bestil flishugning

Til- og afmelding email- og sms- service

Til- og afmelding email- og sms- service

Køb tømning udenfor ordinær rute

Det er muligt at købe ekstra afhentning af dit affald uden for ordinær rute. Du køber ydelsen her.

Køb tømning udenfor ordinær rute

Køb tømning udenfor ordinær rute

Det er muligt at købe ekstra afhentning af dit affald uden for ordinær rute. Du køber ydelsen her.

Køb tømning udenfor ordinær rute

Køb klistermærke til ekstra sæk

Holder du fest eller har du i perioder ekstra affald kan du købe et klistermærke, som du kan sætte på en sæk, som du selv køber. Ekstra sækken sætter du ved siden af dit dagrenovation

Køb klistermærke til ekstra sæk

Køb klistermærke til ekstra sæk

Holder du fest eller har du i perioder ekstra affald kan du købe et klistermærke, som du kan sætte på en sæk, som du selv køber. Ekstra sækken sætter du ved siden af dit dagrenovation

Køb klistermærke til ekstra sæk

Afhentning af batterier og lyskilder

Er din ejendom tilmeldt Gladsaxe Kommunes "miniordning for batterier og lyskilder", kan den ansvarlige for ordningen bestille afhentning af de røde kasser her.

Afhentning af batterier og lyskilder

Afhentning af batterier og lyskilder

Er din ejendom tilmeldt Gladsaxe Kommunes "miniordning for batterier og lyskilder", kan den ansvarlige for ordningen bestille afhentning af de røde kasser her.

Afhentning af batterier og lyskilder

Køb tømning af en fejlsorteret beholder

Har du ikke mulighed for at sortere affaldet i beholderen korrekt, kan du bestille en særlig tømning af beholderen.

Køb tømning af en fejlsorteret beholder

Køb tømning af en fejlsorteret beholder

Har du ikke mulighed for at sortere affaldet i beholderen korrekt, kan du bestille en særlig tømning af beholderen.

Køb tømning af en fejlsorteret beholder

Download affaldsapp

Gør din hverdag nem. Download vores affaldsapp, Her kan du indberette afvigelser, få vejledning til at sortere dit affald rigtigt, købe ekstra sække,.......

Download affaldsapp

Download affaldsapp

Gør din hverdag nem. Download vores affaldsapp, Her kan du indberette afvigelser, få vejledning til at sortere dit affald rigtigt, købe ekstra sække,.......

Download affaldsapp

Anmeld Byggeaffald

Inden du nedriver eller totalrenoverer din bolig, skal du undersøge, om der er farlig stoffer i din bolig. Du skal desuden anmelde hvilken type affald, der kommer fra dit bygge -/renoveringsprojekt.

Anmeld byggeaffald

Anmeld Byggeaffald

Inden du nedriver eller totalrenoverer din bolig, skal du undersøge, om der er farlig stoffer i din bolig. Du skal desuden anmelde hvilken type affald, der kommer fra dit bygge -/renoveringsprojekt.

Anmeld byggeaffald

Digital affaldsguide

Digital affaldsguide

Kontakt

Miljø

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
miljo@gladsaxe.dk

Åbningstider

Mandag-Fredag: 10.00-14.00

Telefontider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Affald og genbrug