Kildesortering af bygge- og anlægsaffald

Generelt gælder at bygge- og anlægsmaterialer skal genanvendes, hvis det er muligt. Det betyder, at der skal ske en udsortering af de genanvendelige materialer uanset, at det ikke er den billigste løsning. Det er altså ikke tilladt at sammenblande genanvendeligt affald med forbrændingsegnet affald og affald til deponering.

Liste over bygge- og anlægsaffald som skal kildesorteres:

 • Natursten, f.eks. granit og flint
 • Uglaseret tegl (mur- og tagsten)
 • Beton
 • Jord
 • Stenuld
 • Gips
 • Asfalt
 • Blandinger af beton og asfalt    
 • Blandinger af materialer fra natur-
  sten, uglaseret tegl og beton

Liste over øvrigt affald som altid skal kildesorteres i forbindelse med nedrivning/renovering/opførelse af bygninger:

 • Genanvendeligt PVC-affald
 • Papir
 • Pap, karton
 • Emballageaffald af glas, plastfolie, metal og træ (fremkommer ofte i forbindelse med isolering og montering af nye køkkener m.m.)

Genanvendelsesområder

Der sker løbende en udvikling på genanvendelsesområdet og mulighederne for at genanvende nye fraktioner øges stadig. Er du i tvivl om, hvorvidt der er genanvendelsesmuligheder for en given affaldsfraktion, kan du altid kontakte Miljøafdelingen.

Genbrug af byggematerialer

Det bedste er, hvis du kan genbruge byggematerialer til samme eller beslægtede formål, som materialerne har været brugt til hidtil. Fx genbrug af mursten, tagsten, bygningstømmer, døre og vinduer. Vær dog opmærksom på, at det ikke indeholder pvc, bly eller asbest.

Genbrugsstationen
Du kan aflevere dine byggematerialer på genbrugsstationen.

Riv dit hus ned og gør det rigtigt

Onsdag 01. juli 2015

Skal du rive dit hus ned,  er der flere forhold, du skal have styr på.

Læs pjecen - "Riv dit hus ned - sådan håndterer du byggeaffald, en 4-trins guide til dig som bygherre"

Affalds- og genbrugsordninger