Dagrenovation

VIDSTE DU - En skraldemand i gennemsnit går 10 km om dagen. Han tømmer 1150 sække/beholdere om ugen. Han bliver sikkert glad, hvis du stiller din sæk og dine beholdere, så de er lette at komme til.

Dagrenovation er alt det affald, som til daglig fremkommer i din husholdning. (Nedenstående gælder frem til 3. maj 2019, hvor vi begynder at samle madaffald ind))

Begræns dine affaldsmængder

En fyldt sæk må højest veje 16 kg og kun fyldes op til den stiplede linje i sækken. Låget skal kunne lukkes på din container.

Husk, at meget affald - herunder emballager - skal afleveres til genanvendelse. Se mere under kommunens øvrige affaldsordninger.

Køkkenkværne

Det ikke tilladt at bruge køkkenkværne i Gladsaxe Kommune. Madaffaldet må ikke komme i kloakken. Madrester i kloakken kan  forårsage problemer med tilstopning i ældre kloaksystemer, tiltrække rotter og give problemer med driften af renseanlægget. Madaffald skal altså  i din dagrenovation (frem til 3. maj 2019), hvor det er en ressource, der kan brændes og udnyttes til varme og el-produktion.

Placering af stativ/container

Sækken skal sættes i et godkendt skraldestativ (B-96 eller trådstativ til en 125 liters sæk)

Du skal overholde Gladsaxe Kommunes regler og Arbejdstilsynets krav til adgangsvej og til placering af stativ/container:

Miljøafdelingen giver gerne råd og vejledning. Ofte er det nok blot at flytte stativet/containeren.

Bestilling af ekstra tømning uden for ordinær rute

Det er muligt at købe ekstra afhentning af dit affald uden for ordinær rute mod betaling. Du køber ydelsen her.

I uge 52 er Miljøafdelingen lukket. Du kan derfor mellem jul og nytår bestille ekstra afhentning af dit affald direkte hos renovatøren på telefonnummer  73 70 81 40. Etageejendomme skal oplyse cvr nummer, og parcel- og rækkehuse skal oplyse cpr. nummer.

Se også afsnittet "For meget affald en gang imellem?" og "For meget affald generelt?".

For meget affald en gang i mellem?

Hvis du en sjælden gang har mere affald end normalt, kan du på kommunens biblioteker eller i GrøntIDÈcenter ved Rådhuset købe et klistermærke til at sætte på en sæk, som du selv køber (plastiksæk, sort eller gennemsigtig). Klistermærkerne koster p.t. 22 kr. pr. stk. Du sætter din ekstra sæk med klistermærket på ved siden af dit skraldestativ eller din container. Når du får hentet dagrenovation, tager skraldefolkene den ekstra sæk med. Du kan godt sætte flere sække ud.

Du kan også bestille klistermærket her.

For meget affald generelt?

Hvis du generelt har mere affald, end der er plads til i din nuværende løsning, må antallet af sække/containere øges. På din tilmelding kan du ændre antallet af sække/beholdere.

Affaldsstativer kan ikke købes gennem kommunen. De kan købes i byggemarkeder, større trælasthandler eller hos affaldstransportører. Større erhvervscontainere kan købes eller lejes hos affaldstransportører.

Dit skraldstativ skal være model B-96 eller trådstativ til en 125 liters sæk

Min dagrenovation blev ikke hentet

Du skal dog være opmærksom på, at der kan være en forklaring på, at skraldemanden ikke har hentet dit affald.

Øvrige problemer ved affaldsafhentningen

Har du oplevet andre problemer i forbindelse med afhentningen af dit dagrenovation, for eksempel spildt affald, for tidlig afhentning eller andet skal du anmelde det digitalt her.

Affaldet bliver normalt hentet på hverdage én gang om ugen mellem kl. 6.00-16.00. I forbindelse med helligdage kan affaldsindsamlingen foregå fra kl. 04.30, fordi modtageanlægget har korte åbningstider.

Se her, hvilken ugedag du får hentet dagrenovation.

Din skraldemand holder fri den 25. december og 1. januar

Der hentes ikke dagrenovation den 25. december og 1. januar. På disse to dage hentes dagrenovation i stedet en af dagene op til, eller en af de efterfølgende dage. På de øvrige helligdage hentes affaldet som normalt.

Sne på adgangsvejen

Du skal være opmærksom på, at det er dit ansvar, at der er ryddet for sne og glatførebekæmpet på adgangsvejen frem til dit stativ/container. Ligeledes skal du være opmærksom på, at der er "hul" i evt. snevold mellem vej og fortov

Såfremt du ikke kan nå at rydde for sne og glatførebekæmpe, kan du vælge at køre beholdere til dagrenovation (etageejendomme) og beholdere til genanvendeligt affald frem til skel. Du skal være opmærksom på, at containerne ikke må blokere fortov og kørevejen.

Hvis dit dagrenovation ikke bliver tømt på grund af manglene snerydning, eller adgangvejen ikke er glatførebekæmpet, kan du under selvbetjening bestille en tømning uden for ordinær rute. Mindre ejendomme, parcel- og rækkehuse kan også på selvbetjeningen købe ekstra sække til at sætte frem.

Maksimum 16 kilo

Du skal være opmærksom på, at din sæk til dagrenovation maksimalt må veje 16 kg og at posen kun må fyldes til den stiblede linje. Skraldemanden kan lade din sæk stå, såfremt dette ikke overholdes.

På dagrenovation kan du læse mere om, hvilke muligheder du har, så du ikke får nogle problemer med din afhentning.

Selvbetjening

Betjen dig selv på nettet

Affald og genbrug

Få overblik over dit affald og indberet problemer

Se dine affaldsordninger. Se dine beholder-tilmeldinger. Affaldsbeholderen er i stykker. Få ændret typen eller mængden af materiel. Se og print en tømmekalender. Indberet problemer vedr. din affaldsafhentning. Indberet hvis dit materiel til genanvendeligt. Se dine bestillinger.

Få overblik over dit affald og indberet problemer

Få overblik over dit affald og indberet problemer

Se dine affaldsordninger. Se dine beholder-tilmeldinger. Affaldsbeholderen er i stykker. Få ændret typen eller mængden af materiel. Se og print en tømmekalender. Indberet problemer vedr. din affaldsafhentning. Indberet hvis dit materiel til genanvendeligt. Se dine bestillinger.

Få overblik over dit affald og indberet problemer

Tip kommunen

Har du observeret overfyldninger, henkastet affald, graffiti, eller afbrænding ved en af kommunens offentlige standpladser til glas, papir og batterier - Tip os

Tip kommunen

Tip kommunen

Har du observeret overfyldninger, henkastet affald, graffiti, eller afbrænding ved en af kommunens offentlige standpladser til glas, papir og batterier - Tip os

Tip kommunen

Bestil flishugning

Bestil flishugning

Til- og afmelding email- og sms- service

Til- og afmelding email- og sms- service

Køb tømning udenfor ordinær rute

Det er muligt at købe ekstra afhentning af dit affald uden for ordinær rute. Du køber ydelsen her.

Køb tømning udenfor ordinær rute

Køb tømning udenfor ordinær rute

Det er muligt at købe ekstra afhentning af dit affald uden for ordinær rute. Du køber ydelsen her.

Køb tømning udenfor ordinær rute

Køb klistermærke til ekstra sæk

Holder du fest eller har du i perioder ekstra affald kan du købe et klistermærke, som du kan sætte på en sæk, som du selv køber. Ekstra sækken sætter du ved siden af dit dagrenovation

Køb klistermærke til ekstra sæk

Køb klistermærke til ekstra sæk

Holder du fest eller har du i perioder ekstra affald kan du købe et klistermærke, som du kan sætte på en sæk, som du selv køber. Ekstra sækken sætter du ved siden af dit dagrenovation

Køb klistermærke til ekstra sæk

Afhentning af batterier og lyskilder

Er din ejendom tilmeldt Gladsaxe Kommunes "miniordning for batterier og lyskilder", kan den ansvarlige for ordningen bestille afhentning af de røde kasser her.

Afhentning af batterier og lyskilder

Afhentning af batterier og lyskilder

Er din ejendom tilmeldt Gladsaxe Kommunes "miniordning for batterier og lyskilder", kan den ansvarlige for ordningen bestille afhentning af de røde kasser her.

Afhentning af batterier og lyskilder

Køb tømning af en fejlsorteret beholder

Har du ikke mulighed for at sortere affaldet i beholderen korrekt, kan du bestille en særlig tømning af beholderen.

Køb tømning af en fejlsorteret beholder

Køb tømning af en fejlsorteret beholder

Har du ikke mulighed for at sortere affaldet i beholderen korrekt, kan du bestille en særlig tømning af beholderen.

Køb tømning af en fejlsorteret beholder

Download affaldsapp

Gør din hverdag nem. Download vores affaldsapp, Her kan du indberette afvigelser, få vejledning til at sortere dit affald rigtigt, købe ekstra sække,.......

Download affaldsapp

Download affaldsapp

Gør din hverdag nem. Download vores affaldsapp, Her kan du indberette afvigelser, få vejledning til at sortere dit affald rigtigt, købe ekstra sække,.......

Download affaldsapp

Anmeld Byggeaffald

Inden du nedriver eller totalrenoverer din bolig, skal du undersøge, om der er farlig stoffer i din bolig. Du skal desuden anmelde hvilken type affald, der kommer fra dit bygge -/renoveringsprojekt.

Anmeld byggeaffald

Anmeld Byggeaffald

Inden du nedriver eller totalrenoverer din bolig, skal du undersøge, om der er farlig stoffer i din bolig. Du skal desuden anmelde hvilken type affald, der kommer fra dit bygge -/renoveringsprojekt.

Anmeld byggeaffald

Digital affaldsguide

Digital affaldsguide

Kontakt

Miljø

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
miljo@gladsaxe.dk

Åbningstider

Mandag-Fredag: 10.00-14.00

Telefontider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Affalds- og genbrugsordninger