Glas og papir

VIDSTE DU - I Gladsaxe Kommune samler vi flere tons affald ind hver uge, og din skraldemand håndterer hvert eneste kilo. Derfor er det også vigtigt, at det er let for ham at hente dit affald. Er adgangsvejen til dine beholdere god, sparer du din skraldemand for en masse uhensigtsmæssige løft og vrid.

I Gladsaxe Kommune skal alle borgere sortere papir og glas fra til genanvendelse. 

Du  har flere muligheder for at komme af med dit glas og papir. Du kan altid aflevere dit glas og papir i de offentlige sorte containere placeret rundt om i kommunen. Her kan du taste din adresse ind så kommer de nærmeste glas- og papirkuber frem. De kan også aflevere glas og papir på Genbrugsstationen eller du kan aflevere det i egne beholdere på din ejendom, såfremt din ejendom er tilmeldt ordningen.

2-delt beholder til glas og papir i private parcel- og rækkehuse

Villaer og rækkehuse kan bestille en 2-delt beholder til glas og papir.  Du slipper altså for at opbevare det i kælder, udhus eller skabe. Hvis du har valgt at få en beholder til papir og glas, behøver du heller ikke længere at transportere det til de sorte containere eller til genbrugsstationen. Beholderen tømmes hver 4. uge.

Du kan bestille beholderen på gladsaxe.dk/glaspapir  - bestilling af beholderen koster dig ikke ekstra i renovationsgebyrer.

Rækkehuse i en almen boligforening

Der findes i kommunen to ordninger:

  1. fælles opsamling af papir og glas (starter op i januar 2019)
  2. afhentning af glas & papir fra en 2-delt beholder ved den enkelte husstand

Bor du i en almen boligforening, skal du  være opmærksom på, at I i jeres boligforening har truffet valg om, hvilken ordning I er med i. Husstande i foreninger, hvor man har valgt en fælles løsning til papir og/eller glas, kan altså ikke også være med i ordningen med 2-delte beholdere til glas og papir. Spørg din vicevært, inden du bestiller en beholder til glas og papir, om hvilken ordning I hos jer gør brug af.

Beholdere til papir og glas i etageboliger

Etageboliger kan frivilligt tilmelde sig genbrugsordningen for papir og/eller glas (beholderne til glas leveres fra januar 2019) . Det vil sige, at I får egne beholdere til papir og/eller glas. Beholdere tømmes hver 2. uge. Du slipper altså for at opbevare det og du behøver heller ikke længere at transportere det til de sorte containere eller til genbrugsstationen.Hvis du er i tvivl, om I har egne beholdere i din ejendom, kan du spørge din vicevært. 

Den affaldsansvarlige vicevært kan bestille beholdere til glas og/eller papir på;

Gladsaxe.dk/etage/glas

Gladsaxe.dk/etage/papir 

Din bestiling kræver NEM IDE.

Krav til din adgangsvej og placering af beholdere

Skraldemanden henter dine beholdere inde på grunden og kører dem tilbage igen, når han har tømt dem. For at han kan køre med beholderne uden problemer, er der nogle krav, som din adgangsvej skal leve op til. Læs mere om kravene.

Glas og papir blev ikke afhentet eller andre uregelmæssigheder

Blev dit glas eller papir ikke hentet, vil skraldemanden lægge en seddel i din postkasse, der forklarer, hvorfor det ikke er blevet hentet. Det kan for eksempel være fejlsortering. Når du har rettet op på forholdene,  tømmes dine beholdere ved næste afhentning.

Vær opmærsom på, at skraldemanden også kan have glemt at tømme dine beholdere. I det tilfælde vil du ikke kunne finde en meddelelsesseddel i din postkasse. Du kan anmelde det digitalt (husk at angive affaldsordning). Dit affald vil da blive afhentet senest efterfølgende hverdag.

Fejlsorteret affald – kan jeg få hentet beholderen?

Har du ikke mulighed for at sortere affaldet i beholderen korrekt, kan du bestille en særlig tømning af beholderen her.

Er der problemer på en af kommunens offentlige standpladser til glas og papir?

Er der problemer med overfyldning, graffiti/tags eller defekte kuber/beholdere på en af kommunens kubestandpladser, kan du anmelde det via "Tip kommunen" under selvbetjeningsløsningen nederst på siden.

Læs mere om sortering af papir og hvad der sker med dit papir

Læs mere om sortering af glas og hvad der sker med dit glas

 

Nej tak til pap og karton i papirbeholderen

Onsdag 03. september 2014

Gladsaxe Kommune sælger borgernes papir til en rigtig god pris. Når papiret er forurenet med pap og karton falder denne pris væsentligt.

Én bil to slags affald

Skraldemanden tømmer dine to-delte genbrugsbeholdere, enkammerbeholderne med plast og metal i en skraldebil, som også er delt i to separate rum. På den måde sikrer vi, at affaldet holdes adskilt hele vejen.

Selvbetjening

Betjen dig selv på nettet

Affald og genbrug

Få overblik over dit affald og indberet problemer

Se dine affaldsordninger. Se dine beholder-tilmeldinger. Affaldsbeholderen er i stykker. Få ændret typen eller mængden af materiel. Se og print en tømmekalender. Indberet problemer vedr. din affaldsafhentning. Indberet hvis dit materiel til genanvendeligt. Se dine bestillinger.

Få overblik over dit affald og indberet problemer

Få overblik over dit affald og indberet problemer

Se dine affaldsordninger. Se dine beholder-tilmeldinger. Affaldsbeholderen er i stykker. Få ændret typen eller mængden af materiel. Se og print en tømmekalender. Indberet problemer vedr. din affaldsafhentning. Indberet hvis dit materiel til genanvendeligt. Se dine bestillinger.

Få overblik over dit affald og indberet problemer

Tip kommunen

Har du observeret overfyldninger, henkastet affald, graffiti, eller afbrænding ved en af kommunens offentlige standpladser til glas, papir og batterier - Tip os

Tip kommunen

Tip kommunen

Har du observeret overfyldninger, henkastet affald, graffiti, eller afbrænding ved en af kommunens offentlige standpladser til glas, papir og batterier - Tip os

Tip kommunen

Bestil flishugning

Bestil flishugning

Til- og afmelding email- og sms- service

Til- og afmelding email- og sms- service

Køb tømning udenfor ordinær rute

Det er muligt at købe ekstra afhentning af dit affald uden for ordinær rute. Du køber ydelsen her.

Køb tømning udenfor ordinær rute

Køb tømning udenfor ordinær rute

Det er muligt at købe ekstra afhentning af dit affald uden for ordinær rute. Du køber ydelsen her.

Køb tømning udenfor ordinær rute

Køb klistermærke til ekstra sæk

Holder du fest eller har du i perioder ekstra affald kan du købe et klistermærke, som du kan sætte på en sæk, som du selv køber. Ekstra sækken sætter du ved siden af dit dagrenovation

Køb klistermærke til ekstra sæk

Køb klistermærke til ekstra sæk

Holder du fest eller har du i perioder ekstra affald kan du købe et klistermærke, som du kan sætte på en sæk, som du selv køber. Ekstra sækken sætter du ved siden af dit dagrenovation

Køb klistermærke til ekstra sæk

Afhentning af batterier og lyskilder

Er din ejendom tilmeldt Gladsaxe Kommunes "miniordning for batterier og lyskilder", kan den ansvarlige for ordningen bestille afhentning af de røde kasser her.

Afhentning af batterier og lyskilder

Afhentning af batterier og lyskilder

Er din ejendom tilmeldt Gladsaxe Kommunes "miniordning for batterier og lyskilder", kan den ansvarlige for ordningen bestille afhentning af de røde kasser her.

Afhentning af batterier og lyskilder

Køb tømning af en fejlsorteret beholder

Har du ikke mulighed for at sortere affaldet i beholderen korrekt, kan du bestille en særlig tømning af beholderen.

Køb tømning af en fejlsorteret beholder

Køb tømning af en fejlsorteret beholder

Har du ikke mulighed for at sortere affaldet i beholderen korrekt, kan du bestille en særlig tømning af beholderen.

Køb tømning af en fejlsorteret beholder

Download affaldsapp

Gør din hverdag nem. Download vores affaldsapp, Her kan du indberette afvigelser, få vejledning til at sortere dit affald rigtigt, købe ekstra sække,.......

Download affaldsapp

Download affaldsapp

Gør din hverdag nem. Download vores affaldsapp, Her kan du indberette afvigelser, få vejledning til at sortere dit affald rigtigt, købe ekstra sække,.......

Download affaldsapp

Anmeld Byggeaffald

Inden du nedriver eller totalrenoverer din bolig, skal du undersøge, om der er farlig stoffer i din bolig. Du skal desuden anmelde hvilken type affald, der kommer fra dit bygge -/renoveringsprojekt.

Anmeld byggeaffald

Anmeld Byggeaffald

Inden du nedriver eller totalrenoverer din bolig, skal du undersøge, om der er farlig stoffer i din bolig. Du skal desuden anmelde hvilken type affald, der kommer fra dit bygge -/renoveringsprojekt.

Anmeld byggeaffald

Digital affaldsguide

Digital affaldsguide

Kontakt

Miljø

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
miljo@gladsaxe.dk

Åbningstider

Mandag-Fredag: 10.00-14.00

Telefontider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Affalds- og genbrugsordninger