Haveaffald

Du kan komme af med dit haveaffald på flere måder:

  • kommunen henter dit haveaffald udenfor din adresse
  • komposter dit haveaffald hjemme
  • du kan aflevere haveaffaldet (inkl. stød, stammer og rødder) på genbrugsstationen
  • du kan få dit grenaffald flishugget

Dette henter vi ikke:

  • rødder og stød
  • stammer over 15 cm
  • græstørv
  • jord
  • dyrestrøelse/dyregødning

Hvornår henter vi haveaffald hos dig?
Du får hentet haveaffald i fast rute hver 14. dag i perioden fra midt februar (uge 7) til midt december (uge 50) - også på helligdage.

Afhentningen foregår mellem kl. 7.00 og 16.00 mandag til fredag.

Anbring haveaffaldet ved fortovet så det ikke generer dem, der kommer forbi. Det må tidligst sættes ud dagen før afhentning, og skal stå der inden kl. 7.00 på afhentningsdagen.

Her kan du se, hvornår vi henter haveaffald hos dig.

Bundtning eller papirsække

Grene og lignende skal du bundte og afkorte. Brug sejlgarn eller lignende - ikke plastiksnore. Grene må maksimalt være 15 cm i diameter og bundtet må maksimalt være 1 m i længden. Mindre dele kan du pakke ned i papirsække. Du må ikke bruge plastsække, da haveaffaldet kommer til kompostering senere. Husk at hver "enhed" ikke må veje mere end 16 kg.

Beholder til haveaffald

Du kan også vælge at bruge en beholder på to hjul. Du skal være opmærksom på, at beholderen skal opfylde en række krav, idet den blandt andet skal passe til skraldebilens løfteanordning. For eksempel skal højden fra terræn til gribekant være mindst 98 cm, se billedet. Dette opfylder beholdere på 140 liter, 180/190 liter eller 240 liter. To-hjulede beholdere på mere end 240 liter er ikke godkendte. Vi anbefaler, at du køber en frostsikker beholder.

Beholdere kan købes i byggemarkeder og lignende - ikke hos kommunen. Er du i tvivl om en bestemt beholder opfylder kravene, er du velkommen til at kontakte Miljøafdelingen på telefon 39 57 58 51.

haveaffaldsbeholder

Haveaffaldet blev ikke hentet eller andre uregelmæssigheder

Hvis haveaffaldet ikke er taget med, vil skraldemanden lægge en seddel i din postkasse, der forklarer, hvorfor. For eksempel at haveaffaldet var lagt i klare plastsække. Haveaffaldet tages da først med ved næste ordinære tømning, når du har rettet op på forholdene.

Vær opmærsom på, at skraldemanden også kan have glemt at hente dit haveaffald. I det tilfælde vil du ikke kunne finde en meddelelsesseddel i din postkasse. Du skal da kontakte vogmanden.

Du kan indmelde afvigelser digitalt (husk at angive affaldsordning).

Dit affald vil da blive hentet senest efterfølgende hverdag.

Afhentning af juletræer og haveaffald i frostvejr

Vi starter igen op med at hente haveaffald i uge 7. Juletræer, der er tømt for julepynt, hentes som haveaffald. Du skal være opmærksom på grene maksimalt må være 15 cm i diameter og maksimalt må være 1 m i længden. Hvis du vil af med dit juletræ før uge 7, kan du afleverer det på Gladsaxe Kommunes Genbrugsstation på Turbinevej 10, 2860 Søborg.

Du skal passe på i frostvejr. Frostvejr og haveaffaldsbeholdere er ikke en god kombination. Haveaffaldet kan fryse fast i beholderne og plasten som beholderne er lavet af bliver mere skrøbelig i frostvejr.For at få den frosne haveaffald ud af beholderne kan det være nødvendigt at skraldemændene "banker beholderne". Det giver en øget risiko for at beholderne går i stykker ved tømning. vi anbefaler frostsikre beholdere.

Du hæfter selv for eventuelle skader på din beholder, som følge at det frosne affald. Du kan undgå eventuelle skader ved at benytte papirsække i stedet i perioder med frost.

Hvad sker der med haveaffaldet?

Haveaffaldet køres til RGS 90´s behandlingsplads, hvor det komposteres og bliver til jordforbedringsmiddel.

Afbrænding af haveaffald

AFBRÆNDING AF HAVEAFFALD ER IKKE TILLADT.

Selvbetjening

Betjen dig selv på nettet

Affald og genbrug

Få overblik over dit affald og indberet problemer

Se dine affaldsordninger. Se dine beholder-tilmeldinger. Affaldsbeholderen er i stykker. Få ændret typen eller mængden af materiel. Se og print en tømmekalender. Indberet problemer vedr. din affaldsafhentning. Indberet hvis dit materiel til genanvendeligt. Se dine bestillinger.

Få overblik over dit affald og indberet problemer

Få overblik over dit affald og indberet problemer

Se dine affaldsordninger. Se dine beholder-tilmeldinger. Affaldsbeholderen er i stykker. Få ændret typen eller mængden af materiel. Se og print en tømmekalender. Indberet problemer vedr. din affaldsafhentning. Indberet hvis dit materiel til genanvendeligt. Se dine bestillinger.

Få overblik over dit affald og indberet problemer

Tip kommunen

Har du observeret overfyldninger, henkastet affald, graffiti, eller afbrænding ved en af kommunens offentlige standpladser til glas, papir og batterier - Tip os

Tip kommunen

Tip kommunen

Har du observeret overfyldninger, henkastet affald, graffiti, eller afbrænding ved en af kommunens offentlige standpladser til glas, papir og batterier - Tip os

Tip kommunen

Bestil flishugning

Bestil flishugning

Til- og afmelding email- og sms- service

Til- og afmelding email- og sms- service

Køb tømning udenfor ordinær rute

Det er muligt at købe ekstra afhentning af dit affald uden for ordinær rute. Du køber ydelsen her.

Køb tømning udenfor ordinær rute

Køb tømning udenfor ordinær rute

Det er muligt at købe ekstra afhentning af dit affald uden for ordinær rute. Du køber ydelsen her.

Køb tømning udenfor ordinær rute

Køb klistermærke til ekstra sæk

Holder du fest eller har du i perioder ekstra affald kan du købe et klistermærke, som du kan sætte på en sæk, som du selv køber. Ekstra sækken sætter du ved siden af dit dagrenovation

Køb klistermærke til ekstra sæk

Køb klistermærke til ekstra sæk

Holder du fest eller har du i perioder ekstra affald kan du købe et klistermærke, som du kan sætte på en sæk, som du selv køber. Ekstra sækken sætter du ved siden af dit dagrenovation

Køb klistermærke til ekstra sæk

Afhentning af batterier og lyskilder

Er din ejendom tilmeldt Gladsaxe Kommunes "miniordning for batterier og lyskilder", kan den ansvarlige for ordningen bestille afhentning af de røde kasser her.

Afhentning af batterier og lyskilder

Afhentning af batterier og lyskilder

Er din ejendom tilmeldt Gladsaxe Kommunes "miniordning for batterier og lyskilder", kan den ansvarlige for ordningen bestille afhentning af de røde kasser her.

Afhentning af batterier og lyskilder

Køb tømning af en fejlsorteret beholder

Har du ikke mulighed for at sortere affaldet i beholderen korrekt, kan du bestille en særlig tømning af beholderen.

Køb tømning af en fejlsorteret beholder

Køb tømning af en fejlsorteret beholder

Har du ikke mulighed for at sortere affaldet i beholderen korrekt, kan du bestille en særlig tømning af beholderen.

Køb tømning af en fejlsorteret beholder

Download affaldsapp

Gør din hverdag nem. Download vores affaldsapp, Her kan du indberette afvigelser, få vejledning til at sortere dit affald rigtigt, købe ekstra sække,.......

Download affaldsapp

Download affaldsapp

Gør din hverdag nem. Download vores affaldsapp, Her kan du indberette afvigelser, få vejledning til at sortere dit affald rigtigt, købe ekstra sække,.......

Download affaldsapp

Anmeld Byggeaffald

Inden du nedriver eller totalrenoverer din bolig, skal du undersøge, om der er farlig stoffer i din bolig. Du skal desuden anmelde hvilken type affald, der kommer fra dit bygge -/renoveringsprojekt.

Anmeld byggeaffald

Anmeld Byggeaffald

Inden du nedriver eller totalrenoverer din bolig, skal du undersøge, om der er farlig stoffer i din bolig. Du skal desuden anmelde hvilken type affald, der kommer fra dit bygge -/renoveringsprojekt.

Anmeld byggeaffald

Digital affaldsguide

Digital affaldsguide

Kontakt

Miljø

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
miljo@gladsaxe.dk

Åbningstider

Mandag-Fredag: 10.00-14.00

Telefontider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Affalds- og genbrugsordninger