Madaffald

VIDSTE DU - at madaffaldet både kan bruges til at producere varme, el, brændstof og gødning?

Fra maj måned 2019 er Gladsaxe Kommune begyndt at samle madaffald ind i villaer og rækkehuse. Det er en ordning, som alle skal være med i, du kan altså ikke vælge den fra. Etageejendomme skal først begynde at sortere madaffald i løbet af 2020.

OBS:
Den nye beholder er en anden type end de gamle tokammer-beholdere. Den har tre hjul, og det betyder, at skraldemanden kan trække dem ud uden at skulle lave vrid. Derfor kan I sagtens lade beholderen stå med håndtaget indad, så I nemt kan komme til at åbne låget og benytte beholderen. Skraldemændene kan godt komme til at tømme alligevel.

Informationsmaterialer
Alle husstande har fået leveret en køkkenspand med en rulle med 100 poser af genanvendt plast, en folder om ordningen og en sorteringsvejledning
 

 

Hit med dit madaffald fra folder          Skaraldebilen kører på biogas

  

Beholderen tømmes hver 14. dag. Undtagen i sommermånederne, juni, juli og august, hvor den bliver tømt hver uge, for at forhindre lugtgener i varmen. Beholderen bliver tømt to gange i maj måned 2019 i forbindelse med opstart af ordningen.

Din skraldebil kører på biogas

Vi tilbyder to størrelser på mad- og restaffalds-beholderne, 240l og 370. Hvis du har fået en forkert størrelse, kan du få byttet den. 

Hvis du har en 240 liters beholder og oplever, at du tit har mere affald, end der kan være i beholderen, kan du få en beholder på 370 liter i stedet. Den koster årligt 233 kr mere at få tømt.

Hvis du en sjælden gang har mere affald end normalt, kan du på kommunens biblioteker eller i GrøntIDÈcenter ved Rådhuset købe et klistermærke til at sætte på en sæk, som du selv køber (plastiksæk, sort eller gennemsigtig). Klistermærkerne koster p.t. 22 kr. pr. stk. Du sætter din ekstra sæk med klistermærket på ved siden af din beholder. Når du får hentet mad- og restaffald, tager skraldefolkene den ekstra sæk med. Du kan godt sætte flere sække ud, men affaldet i sækkene ender alt sammen som restaffald.

Ja, du skal bruge de udleverede grønne poser til dit madaffald.

Ellers risikerer du, at udendørsbeholderen bliver ulækker, og at der vil ligge madaffald i bunden, som vil begynde at lugte. 

Til dit restaffald bruger du dine egne almindelige poser.

Pose med knude

Bioposer har en kortere holdbarhed og bliver ofte, på grund af materialet, gennemvædet af væsken fra madaffaldet. Det betyder også, at poserne klæber sig til affaldet og derfor kan ryge med gennem biogasanlægget. Det gør dem praktisk svære at benytte.

Plastposer er mere praktiske at bruge, da de ikke gennemvædes og klæber sig til bioaffaldet. Det sikrer, at plastposerne frasorteres ordentligt, så de ikke føres med gennem biogasanlægget og dermed ikke forurener slutproduktet. Endvidere sikrer plastposer også, at madaffaldet ikke lækker, hvilket betyder færre lugtgener.

 

Når du er ved at løbe tør for de grønne poser til madaffald, binder du en af de sidste på håndtaget på beholderen udenfor. Så leverer vognmanden en ny rulle til dig.

Hvis du ikke ønsker at bruge den udleverede køkkenspand, kan du aflevere den på et af Gladsaxe Kommunes biblioteker eller på genbrugsstationen.

Køkkenspand med pose

Vær opmærksom på at stille din beholder et skyggefuldt sted, så du så vidt muligt undgår lugtgener. Denne beholder behøver ikke at placeres med håndtaget udad, da den har tre hjul, og skraldemanden derfor godt kan trække den ud uden at lave vrid.

Hvis du i forvejen skal køre dine beholdere til plast/metal og papir/glas frem til fortov, skal du også køre din beholder til madaffald/rest frem.

Vær desuden opmærksom på kravene til placering af beholder på din grund.

En god adgangsvej til beholderne

Adgangsvejen er strækningen fra standpladsen, hvor din skraldespand står og ud til skel ved vejen, og den skal opfylde følgende krav:

 • den skal være jævn og stabil med et kørefast underlag
 • der må ikke være trapper
 • den må højst stige 1 meter for hver 10 meter, eller maks 10 % stigning
 • der skal være en fri højde på mindst 2 meter
 • den skal være  minimum 1 m bred, så skraldemanden uden problemer kan køre med beholderen
 • døre og havelåger skal kunne stå åbne af sig selv, og der må kun skulle åbnes en låge
 • hække, træer og buske må ikke vokse ud over adgangsvejen
 • den skal være fri for cykler, barnevogne og andre forhindringer
 • den skal være ryddet for sne og is, og den skal være saltet eller gruset i glat føre
 • der skal være et godt lys på adgangsvejen

NB: Hvis du har en beholder, og den skal køres tilbage, når den er tømt, skal beholderen være placeret højst 40 meter fra det sted, hvor renovationsbilen kan holde og frem til standpladsen. Ellers bliver beholderen kun placeret lige indenfor skel.

En god standplads til beholderne 

Standpladsen er det sted på din grund, hvor affaldsbeholderne står. 
Pladsen skal opfylde følgende krav:

 • den skal være i niveau med det omliggende terræn
 • der skal være god plads omkring beholderen eller stativet
 • underlaget skal være jævnt, fast og stabilt
 • der skal være en frihøjde på mindst 2 meter over standpladsen
 • der skal være et godt lys på standpladsen
 • den skal være ryddet for sne, og den skal være saltet eller gruset i glat føre

 

Nej, ordningen er obligatorisk for alle. Ordningen går i gang hos alle villa- og rækkehusejere i maj måned 2019 og i etageejendomme i 2020.

Du skal selv rengøre din beholder, hvis der er behov for det.

Madaffaldet bliver kørt til bioforgasning. Først til et forbehandlinganlæg, hvor plasticposerne bliver sorteret fra. Derefter til selve biogasanlægget, hvor det bliver omdannet til biogas, der kan bruges til fossilfri opvarmning, elektricitet, brændstof og som gødning på markerne. Biogassen kan lagres i modsætning til andre fossilfri energikilder.

Mit madaffald bliver til varme, el, brændstof og gødning

Nej, alle husstande skal have deres egen beholder til mad- og restaffald.

Selvbetjening

Betjen dig selv på nettet

Affald og genbrug

Få overblik over dit affald og indberet problemer

Se dine affaldsordninger. Se dine beholder-tilmeldinger. Affaldsbeholderen er i stykker. Få ændret typen eller mængden af materiel. Se og print en tømmekalender. Indberet problemer vedr. din affaldsafhentning. Indberet hvis dit materiel til genanvendeligt. Se dine bestillinger.

Få overblik over dit affald og indberet problemer

Få overblik over dit affald og indberet problemer

Se dine affaldsordninger. Se dine beholder-tilmeldinger. Affaldsbeholderen er i stykker. Få ændret typen eller mængden af materiel. Se og print en tømmekalender. Indberet problemer vedr. din affaldsafhentning. Indberet hvis dit materiel til genanvendeligt. Se dine bestillinger.

Få overblik over dit affald og indberet problemer

Tip kommunen

Har du observeret overfyldninger, henkastet affald, graffiti, eller afbrænding ved en af kommunens offentlige standpladser til glas, papir og batterier - Tip os

Tip kommunen

Tip kommunen

Har du observeret overfyldninger, henkastet affald, graffiti, eller afbrænding ved en af kommunens offentlige standpladser til glas, papir og batterier - Tip os

Tip kommunen

Bestil flishugning

Bestil flishugning

Til- og afmelding email- og sms- service

Til- og afmelding email- og sms- service

Køb tømning udenfor ordinær rute

Det er muligt at købe ekstra afhentning af dit affald uden for ordinær rute. Du køber ydelsen her.

Køb tømning udenfor ordinær rute

Køb tømning udenfor ordinær rute

Det er muligt at købe ekstra afhentning af dit affald uden for ordinær rute. Du køber ydelsen her.

Køb tømning udenfor ordinær rute

Køb klistermærke til ekstra sæk

Holder du fest eller har du i perioder ekstra affald kan du købe et klistermærke, som du kan sætte på en sæk, som du selv køber. Ekstra sækken sætter du ved siden af dit dagrenovation

Køb klistermærke til ekstra sæk

Køb klistermærke til ekstra sæk

Holder du fest eller har du i perioder ekstra affald kan du købe et klistermærke, som du kan sætte på en sæk, som du selv køber. Ekstra sækken sætter du ved siden af dit dagrenovation

Køb klistermærke til ekstra sæk

Afhentning af batterier og lyskilder

Er din ejendom tilmeldt Gladsaxe Kommunes "miniordning for batterier og lyskilder", kan den ansvarlige for ordningen bestille afhentning af de røde kasser her.

Afhentning af batterier og lyskilder

Afhentning af batterier og lyskilder

Er din ejendom tilmeldt Gladsaxe Kommunes "miniordning for batterier og lyskilder", kan den ansvarlige for ordningen bestille afhentning af de røde kasser her.

Afhentning af batterier og lyskilder

Køb tømning af en fejlsorteret beholder

Har du ikke mulighed for at sortere affaldet i beholderen korrekt, kan du bestille en særlig tømning af beholderen.

Køb tømning af en fejlsorteret beholder

Køb tømning af en fejlsorteret beholder

Har du ikke mulighed for at sortere affaldet i beholderen korrekt, kan du bestille en særlig tømning af beholderen.

Køb tømning af en fejlsorteret beholder

Download affaldsapp

Gør din hverdag nem. Download vores affaldsapp, Her kan du indberette afvigelser, få vejledning til at sortere dit affald rigtigt, købe ekstra sække,.......

Download affaldsapp

Download affaldsapp

Gør din hverdag nem. Download vores affaldsapp, Her kan du indberette afvigelser, få vejledning til at sortere dit affald rigtigt, købe ekstra sække,.......

Download affaldsapp

Anmeld Byggeaffald

Inden du nedriver eller totalrenoverer din bolig, skal du undersøge, om der er farlig stoffer i din bolig. Du skal desuden anmelde hvilken type affald, der kommer fra dit bygge -/renoveringsprojekt.

Anmeld byggeaffald

Anmeld Byggeaffald

Inden du nedriver eller totalrenoverer din bolig, skal du undersøge, om der er farlig stoffer i din bolig. Du skal desuden anmelde hvilken type affald, der kommer fra dit bygge -/renoveringsprojekt.

Anmeld byggeaffald

Digital affaldsguide

Digital affaldsguide

Kontakt

Miljø

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
miljo@gladsaxe.dk

Åbningstider

Mandag-Fredag: 10.00-14.00

Telefontider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Affalds- og genbrugsordninger