Storskrald

Alle husstande i Gladsaxe Kommune har mulighed for at bruge indsamlingsordningen for storskrald. 

Hvad er storskrald?

Storskrald er kasseret indbo. Som tommerfingerregel siger vi, at det er alt det løse, der falder ud af dit hus, hvis du vender det på hovedet - eller det du kan tage med, når du flytter.

Her kan du se, hvad du kan aflevere til storskrald.

Kom af med dit storskrald på flere måder:

  • kommunen henter dit storskrald udenfor din adresse (villa- og rækkehuse)
  • kommunen henter dit storskrald på den aftalte standplads (etageejendomme og tæt lav bebyggelse). Oftest vil du skulle aflevere dit storskrald i en container, i et storskraldsrum eller i en storskraldsgård. Spørg viceværten eller varmemesteren.
  • du kan aflevere storskraldet på Genbrugsstationen.

Sortér dit storskrald ved afhentning

Dit storskrald skal være sorteret, håndterbart og sat frem adskilt i kommunens fraktioner. Du skal bruge klare plastsække, når du afleverer små ting til storskraldsordningen. Du kan ikke aflevere affald i sorte sække, papkasser og lignende. Store ting, som møbler, computere, komfurer og lignende, skal stilles frit bagerst ved fortovet. Adskil så vidt muligt tingene, hvis det er sammensat af flere affaldsfraktioner. Det kunne for eksempel være et bord bestående af en træbordplade med metal ben.

Her kan du se, hvordan du skal sortere affaldet.

Hvornår henter vi storskrald hjemme hos dig?

Du får hentet storskrald året rundt på faste dage - også på helligdage. Vi kommer og henter dit storskrald hver 4. uge.  Afhentningen foregår mellem kl. 7 og 16 mandag til fredag. Du må tidligst sætte storskraldet ud dagen før, vi henter det. Storskraldet skal dog stå der inden kl. 7 på afhentningsdagen. Anbring dit sorterede storskrald ved fortovet, så det ikke generer dem, der kommer forbi.

Vi henter ikke storskrald den 25. december og 1. januar.

Her kan du finde dine tømmetider.

Storskraldet blev ikke afhentet eller andre uregelmæssigheder

Blev dit storskrald ikke hentet, vil skraldemanden lægge en seddel i din postkasse, der forklarer, hvorfor det ikke er blevet hentet. Det kan for eksempel være, at du har sat dit storskrald ud i sorte sække. Når du har rettet op på forholdene, hentes storskraldet ved næste afhentning. Husk at fjerne storskraldet fra fortovet indtil der igen er afhentning.

Vær opmærksom på, at skraldemanden også kan have glemt at hente dit storskrald. I det tilfælde vil du ikke kunne finde en meddelelsesseddel i din postkasse. Du skal da kontakte vognmanden.

Du kan indmelde afvigelser til Remondis på telefon 43 48 92 69 (hverdage mellem kl. 8.00-16.00) eller du kan anmelde det digitalt (husk at angive affaldsordning). Dit affald vil da blive hentet senest efterfølgende hverdag.

Der lægges ikke seddel, hvis årsagen er manglende snerydning eller glatførebekæmpelse.

Kan andre bruge dit storskrald?

Tænk på, om det du vil aflevere til storskrald, stadig er brugbart. Kan andre måske få glæde af det? Læs mere om, hvordan du kan forære ting væk på storskrald.dk eller om direkte genbrug på genbrugsstationen.

 

Selvbetjening

Betjen dig selv på nettet

Affald og genbrug

Få overblik over dit affald og indberet problemer

Se dine affaldsordninger. Se dine beholder-tilmeldinger. Affaldsbeholderen er i stykker. Få ændret typen eller mængden af materiel. Se og print en tømmekalender. Indberet problemer vedr. din affaldsafhentning. Indberet hvis dit materiel til genanvendeligt. Se dine bestillinger.

Få overblik over dit affald og indberet problemer

Få overblik over dit affald og indberet problemer

Se dine affaldsordninger. Se dine beholder-tilmeldinger. Affaldsbeholderen er i stykker. Få ændret typen eller mængden af materiel. Se og print en tømmekalender. Indberet problemer vedr. din affaldsafhentning. Indberet hvis dit materiel til genanvendeligt. Se dine bestillinger.

Få overblik over dit affald og indberet problemer

Tip kommunen

Har du observeret overfyldninger, henkastet affald, graffiti, eller afbrænding ved en af kommunens offentlige standpladser til glas, papir og batterier - Tip os

Tip kommunen

Tip kommunen

Har du observeret overfyldninger, henkastet affald, graffiti, eller afbrænding ved en af kommunens offentlige standpladser til glas, papir og batterier - Tip os

Tip kommunen

Bestil flishugning

Bestil flishugning

Til- og afmelding email- og sms- service

Til- og afmelding email- og sms- service

Køb tømning udenfor ordinær rute

Det er muligt at købe ekstra afhentning af dit affald uden for ordinær rute. Du køber ydelsen her.

Køb tømning udenfor ordinær rute

Køb tømning udenfor ordinær rute

Det er muligt at købe ekstra afhentning af dit affald uden for ordinær rute. Du køber ydelsen her.

Køb tømning udenfor ordinær rute

Køb klistermærke til ekstra sæk

Holder du fest eller har du i perioder ekstra affald kan du købe et klistermærke, som du kan sætte på en sæk, som du selv køber. Ekstra sækken sætter du ved siden af dit dagrenovation

Køb klistermærke til ekstra sæk

Køb klistermærke til ekstra sæk

Holder du fest eller har du i perioder ekstra affald kan du købe et klistermærke, som du kan sætte på en sæk, som du selv køber. Ekstra sækken sætter du ved siden af dit dagrenovation

Køb klistermærke til ekstra sæk

Afhentning af batterier og lyskilder

Er din ejendom tilmeldt Gladsaxe Kommunes "miniordning for batterier og lyskilder", kan den ansvarlige for ordningen bestille afhentning af de røde kasser her.

Afhentning af batterier og lyskilder

Afhentning af batterier og lyskilder

Er din ejendom tilmeldt Gladsaxe Kommunes "miniordning for batterier og lyskilder", kan den ansvarlige for ordningen bestille afhentning af de røde kasser her.

Afhentning af batterier og lyskilder

Køb tømning af en fejlsorteret beholder

Har du ikke mulighed for at sortere affaldet i beholderen korrekt, kan du bestille en særlig tømning af beholderen.

Køb tømning af en fejlsorteret beholder

Køb tømning af en fejlsorteret beholder

Har du ikke mulighed for at sortere affaldet i beholderen korrekt, kan du bestille en særlig tømning af beholderen.

Køb tømning af en fejlsorteret beholder

Download affaldsapp

Gør din hverdag nem. Download vores affaldsapp, Her kan du indberette afvigelser, få vejledning til at sortere dit affald rigtigt, købe ekstra sække,.......

Download affaldsapp

Download affaldsapp

Gør din hverdag nem. Download vores affaldsapp, Her kan du indberette afvigelser, få vejledning til at sortere dit affald rigtigt, købe ekstra sække,.......

Download affaldsapp

Anmeld Byggeaffald

Inden du nedriver eller totalrenoverer din bolig, skal du undersøge, om der er farlig stoffer i din bolig. Du skal desuden anmelde hvilken type affald, der kommer fra dit bygge -/renoveringsprojekt.

Anmeld byggeaffald

Anmeld Byggeaffald

Inden du nedriver eller totalrenoverer din bolig, skal du undersøge, om der er farlig stoffer i din bolig. Du skal desuden anmelde hvilken type affald, der kommer fra dit bygge -/renoveringsprojekt.

Anmeld byggeaffald

Digital affaldsguide

Digital affaldsguide

Kontakt

Miljø

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
miljo@gladsaxe.dk

Åbningstider

Mandag-Fredag: 10.00-14.00

Telefontider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Affalds- og genbrugsordninger